Wikia


Met lynchen wordt gerefereerd naar een actie dat uitgevoerd kan worden door iedere levend actieve speler tijdens de stemfase van het spel. Hierbij stemt de stad op een vermeend verdacht persoon die vervolgens bij genoeg stemmen zich moet verantwoorden op het schavot (de executieplaats). Nadat de verdachte speler zich heeft verdedigd beslist de stad over het lot van deze persoon door ofwel 'schuldig' ofwel 'onschuldig' te stemmen. Wanneer er meer stemmen op gaan voor het schuldig bevinden van de speler volgt de onvermijdelijke executie, ofwel de 'Lynch' van deze speler.