Wikia


Een Unieke Rol is een speciale rol dat alleen maar een persoon kan hebben, bijvoorbeeld de Cipier. Bij sommige rollen kan het voorkomen dat de unieke rol wordt overgenomen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Godfather en de Mafioso, maar zelfs voor deze rollen geldt dat enkel één van deze aanwezig kan zijn in het spel. Er zijn momenteel 17 Unieke Rollen. 

De meeste Unieke Rollen hebben mogelijkheden die het spelverloop ernstig zouden beïnvloeden als er meer dan een speler met die rol zou zijn. De Cipier bijvoorbeeld, zou een andere cipier gevangen kunnen nemen en dat zou onlogische resultaten veroorzaken. Andere Unieke Rollen hebben te sterke mogelijkheden en zouden de balans van het spel verstoren als er meer dan één van zou voorkomen. Ook is het zo dat enkele Unieke Rollen alleen practisch zijn als er maar een van is. Hiervan zijn de Burgemeester en de Peetvader de meest voor de hand liggende voorbeelden. Een Amnesiac kan unieke maffia rollen, unieke neutrale rollen en alle Coven rollen herrinneren, maar kan zich unieke Stad rollen niet herrinneren. Dit komt omdat als er een Amnesiac is die een unieke town rol herrinnert en tegelijkertijd een herrijzer is die dezelfde unieke rol tot leven wekt zouden er twee levende unieke rollen zijn en dus het hele systeem van de Unieke Rol teniet doen. 

Unieke rollenlijst:

Stad Mafia Neutraal Coven
Cipier Godfather Weerwolf Coven Leider
Retributionist Mafioso Bescherm Engel Drankjes Meester
Burgemeester Ambusher Piraat Medusa
Veteraan Pestdoorgever Hex Meester
Juggernaut Vergiftiger
Dodenherrijzer