FANDOM


<Entries>
	<Entry>
		<id>0</id>
		<Text>Hedefin bir Mafya üyesi!</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>1</id>
		<Text>Hedefin şüpheli değil.</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>2</id>
		<Text>Hedefin bir Tarikat üyesi!</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>3</id>
		<Text>Hedefin bir Seri Katil!</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>4</id>
		<Text>Gardiyan tarafından infaz edildin!</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>5</id>
		<Text>Birisi seni nakletmeye çalıştı fakat nezarethanedeydin.</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>6</id>
		<Text>Başka bir yere nakledildin.</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>7</id>
		<Text>Birisi rolünü engellemeye çalıştı fakat nezarethanedeydin.</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>8</id>
		<Text>Birisi geceyi seninle geçirdi. Rolün engellendi!</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>SpyResult_8</id>
		<Text>
			Birisi geceyi hedefinle geçirdi. Onun rolü engellendi.
		</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
</Entry>
	<Entry>
		<id>9</id>
		<Text>Birisi sana şantaj yapmaya çalıştı fakat gece nezarethanedeydin.</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>10</id>
		<Text>Birisi seni sırlarını açığa çıkarmakla tehdit etti, şantaja uğradın!</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>11</id>
		<Text>Birisi seni benzine bulamaya çalıştı fakat gece nezarethanedeydin!</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
	<id>SpyResult_10</id>
	<Text>
		Birisi hedefinin sırlarını açığa çıkarmakla tehdit etti. Sana şantaj yapıldı!
	</Text>
	<Color>0xFF0000</Color>
</Entry>
	<Entry>
		<id>12</id>
		<Text>Benzine bulandın!</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
	<id>SpyResult_12</id>
		<Text>Birisi hedefini benzine buladı!</Text>
	<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>13</id>
		<Text>Birisi sana saldırmaya çalıştı fakat gece nezarethanedeydin!</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>14</id>
		<Text>Saldırıya uğradın fakat birisi saldırganı geri püskürttü!</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
	<id>SpyResult_14</id>
	<Text>
		Hedefin saldırıya uğradı ama birisi onu geri püskürttü!
	</Text>
	<Color>0xFF0000</Color>
</Entry>
	<Entry>
		<id>15</id>
		<Text>Saldırıya uğradın fakat birisi seni iyileştirdi!</Text>
		<Color>0x00FF00</Color>
	</Entry>
	<Entry>
	<id>SpyResult_15</id>
	<Text>
		Hedefin saldırıya uğradı ama birisi onu iyileştirdi!
	</Text>
	<Color>0x00FF00</Color>
</Entry>
	<Entry>
		<id>16</id>
		<Text>Bir Mafya üyesi tarafından saldırıya uğradın!</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
	<id>SpyResult_16</id>
	<Text>
		Hedefin bir Mafya Üyesi tarafından saldırıya uğradı!
	</Text>
	<Color>0x00FF00</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>17</id>
		<Text>Seri Katil tarafından saldırıya uğradın!</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
	<id>SpyResult_17</id>
		<Text>Hedefin bir Seri Katil tarafından saldırıya uğradı!</Text>
	<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>18</id>
		<Text>Kanunsuz tarafından vuruldun!</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
	<id>SpyResult_18</id>
		<Text>Hedefin bir Kanunsuz tarafından vuruldu!</Text>
	<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>19</id>
		<Text>Kundakçı tarafından ateşe verildin!</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
	<id>SpyResult_19</id>
		<Text>Hedefin bir Kundakçı tarafından ateşe verildi!</Text>
	<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>20</id>
		<Text>Ziyaret ettiğin Gazi tarafından vuruldun!</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
	<id>SpyResult_20</id>
	<Text>Hedefin ziyaret ettiği Gazi tarafından vuruldu!</Text>
	<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>21</id>
		<Text>Hedefini korurken öldürüldün!</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
	<id>SpyResult_21</id>
		<Text>Hedefin birini korumaya çalışırken öldürüldü!</Text>
	<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>22</id>
		<Text>Hedefin dün gece saldırıya uğradı!</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
	<id>SpyResult_22</id>
		<Text>Dün gece hedefinin hedefi saldırıya uğradı!</Text>
	<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>23</id>
		<Text>Bir Kundakçı seni benzine bulamaya çalıştı fakat bir Muhafız saldırganı geri püskürttü!</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
	<id>SpyResult_23</id>
	<Text>
		Bir Kundakçı hedefini benzine bulamaya çalıştı ama bir Muhafız onu geri püskürttü!
	</Text>
	<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>24</id>
		<Text>Ziyaret ettiğin Seri Katil tarafından öldürüldün!</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
	<id>SpyResult_24</id>
	<Text>
		Hedefin ziyaret ettiği Seri Katil tarafından öldürüldü!
	</Text>
	<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>25</id>
		<Text>Hedefinde kandırma arzusu var. O bir Komplocu!</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>26</id>
		<Text>Hedefin bir Eskort, Nakliyeci veya Konsomatris olabilir.</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>Coven26</id>
		<Text>Hedefin bir Eskort, Nakliyeci, Konsomatris, veya Hipnozcu olabilir.</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>27</id>
		<Text>Hedefin bir Doktor, Kimlik Hırsızı, veya Seri Katil olabilir.</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>Coven27</id>
		<Text>Hedefin bir Doktor, Kimlik Hırsızı, Seri Katil, veya İksir Ustası olabilir.</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>28</id>
		<Text>Hedefin bir Dedektif, Araştırmacı, veya Başkan olabilir.</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>Coven28</id>
		<Text>Hedefin bir Dedektif, Araştırmacı, Başkan, İz Sürücü, veya Veba Taşıyan olabilir.</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>29</id>
		<Text>Hedefinin rolü Gizemli!</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>30</id>
		<Text>Hedefin bir Muhafız, Mafya Babası, veya Kundakçı olabilir.</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>Coven30</id>
		<Text>Hedefin bir Muhafız, Mafya Babası, Kundakçı, veya Haçlı olabilir.</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>31</id>
		<Text>Hedefin bir Kanunsuz, Gazi, veya Tetikçi olabilir.</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>Coven31</id>
		<Text>Hedefin bir Kanunsuz, Gazi, Tetikçi, Korsan veya Pusucu olabilir.</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>32</id>
		<Text>Hedefin bir Medyum, Temizlikçi, veya Diriltici olabilir.</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>Coven32</id>
		<Text>Hedefin bir Medyum, Temizlikçi, Diriltici, Ruh Çağıran veya Tuzakçı olabilir.</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>33</id>
		<Text>Hedefin bir Sağ Kalan, Vampir Avcısı, veya Unutkan olabilir.</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>Coven33</id>
		<Text>Hedefin bir Sağ Kalan, Vampir Avcısı, Unutkan, Medusa veya Psişik olabilir.</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>34</id>
		<Text>Hedefin bir Ajan, Şantajcı, veya Gardiyan olabilir.</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>Coven34</id>
		<Text>Hedefin bir Ajan, Şantajcı, Gardiyan veya Koruyucu Melek olabilir.</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>35</id>
		<Text>Hedefin bir Şerif, Cellat, veya Kurt Adam olabilir.</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>Coven35</id>
		<Text>Hedefin bir Şerif, Cellat, Kurt Adam veya Zehirleyen olabilir.</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>36</id>
		<Text>KULLANILMAYAN.</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>37</id>
		<Text>Hedefin bir Komplocu, Vampir, Soytarı olabilir.</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>Coven37</id>
		<Text>Hedefin bir Komplocu Vampir, Soytarı, veya Büyü Ustası olabilir.</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>38</id>
		<Text>Hedefin bir Gözcü, Sahtekâr, veya Cadı olabilir.</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>Coven38</id>
		<Text>Hedefin bir Gözcü, Sahtekâr veya Cadılar Meclisi Lideri olabilir.</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>39</id>
		<Text>Bir Muhafız sana saldırdı fakat birisi seni iyileştirdi!</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
	<id>SpyResult_39</id>
	<Text>
		Bir Muhafız hedefine saldırdı ama birisi onları iyileştirdi!
	</Text>
	<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>40</id>
		<Text>Bir Muhafız sana saldırdı fakat birisi saldırganı geri püskürttü!</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
	<id>SpyResult_40</id>
	<Text>
		Bir Muhafız hedefine saldırdı ama birisi onu geri püskürttü!
	</Text>
	<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>41</id>
		<Text>Bir Muhafız tarafından öldürüldün!</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
		<Entry>
	<id>SpyResult_41</id>
		<Text>Hedefin bir Muhafız tarafından öldürüldü!</Text>
	<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>42</id>
		<Text>Birisi sana saldırdı fakat savunman çok güçlü!</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>43</id>
		<Text>Hedeflerinden biri nezarethanede idi. Bu yüzden onları nakledemedin!</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>44</id>
		<Text>Hedefin eğitimli bir koruyucu. O bir Muhafız olmalı.</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>45</id>
		<Text>Hedefin ulaşım konusunda bir uzman. O bir Nakliyeci olmalı.</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>46</id>
		<Text>Hedefin profesyonel bir cerrah. O bir Doktor olmalı.</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>47</id>
		<Text>Hedefin kasaba için çalışan güzel biri. O bir Eskort olmalı.</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>48</id>
		<Text>Hedefin insanlar hakkında bilgi topluyor. O bir Dedektif olmalı.</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>49</id>
		<Text>Hedefin geceleri insanları alıkoyuyor. O bir Gardiyan olmalı.</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>50</id>
		<Text>Hedefin geceleri insanları kimin ziyaret ettiğini gözetliyor. O bir Gözcü olmalı.</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>51</id>
		<Text>Hedefin gizli bir kasaba organizasyonunun üyesi. O bir Tetikçi olmalı.</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>52</id>
		<Text>Hedefin gizli bir kasaba organizasyonunun lideri. O bir Mafya Lideri olmalı.</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>53</id>
		<Text>Hedefin kasabanın lideri. O bir Başkan olmalı.</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>54</id>
		<Text>Hedefin kasabanın koruyucusu. O bir Şerif olmalı.</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>55</id>
		<Text>Hedefin gizlice kimin kimi ziyaret ettiğini seyrediyor. O bir Ajan olmalı.</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>56</id>
		<Text>Hedefin paranoyak bir savaş kahramanı. O bir Gazi olmalı.</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>57</id>
		<Text>Hedefin adalet için yasaları çiğniyor. O bir Kanunsuz olmalı.</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>58</id>
		<Text>Hedefin ölülerle konuşuyor. O bir Medyum olmalı.</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>59</id>
		<Text>Hedefin mistik güçler kullanıyor. O bir Diriltici olmalı.</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>60</id>
		<Text>Hedefin edindiği bilgiler ile insanların susturuyor. O bir Şantajcı olmalı.</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>61</id>
		<Text>Hedefin Mafya için bilgi topluyor. O bir Araştırmacı olmalı.</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>62</id>
		<Text>Hedefin Mafya için çalışan güzel biri. O bir Konsomatris olmalı.</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>63</id>
		<Text>Hedefin başkası gibi davranıyor. O bir Kimlik Hırsızı olmalı.</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>64</id>
		<Text>Hedefin belgeleri değiştirmekte iyi. O bir Sahtekâr olmalı!</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>65</id>
		<Text>Hedefin Mafya lideri. O bir Mafya Babası olmalı.</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>66</id>
		<Text>Hedefin cesetleri temizliyor. O bir Temizlikçi olmalı.</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>67</id>
		<Text>Hedefin Mafya Babası'nın kirli işlerini hallediyor. O bir Tetikçi olmalı.</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>68</id>
		<Text>Hedefin rolünü hatırlamıyor. O bir Unutkan olmalı.</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>69</id>
		<Text>Hedefin yanan şeyleri izlemeyi seviyor. O bir Kundakçı olmalı.</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>70</id>
		<Text>Hedefin kötü bir gizli organizasyonun üyesi. O bir Tarikatçı olmalı.</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>71</id>
		<Text>Hedefin birinin ne pahasına olursa olsun linç edilmesini istiyor. O bir Cellat olmalı.</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>72</id>
		<Text>Hedefin linç edilmek istiyor. O bir Soytarı olmalı.</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>73</id>
		<Text>Hedefin herkesi öldürmek istiyor. O bir Seri Katil olmalı.</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>74</id>
		<Text>Hedefin sadece yaşamak istiyor. O bir Sağ Kalan olmalı.</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>75</id>
		<Text>Hedefin insanlara büyü yapıyor. O bir Cadı olmalı.</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>76</id>
		<Text>Hedefin nezarethanede idi. Onu kontrol edemedin.</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>77</id>
		<Text>Birisi rolünü engellemeye çalıştı fakat buna bağışıklığın var!</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>78</id>
		<Text>Mistik bir gücün hakimiyetini hissediyorsun. Bir cadı tarafından kontrol edildin!</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
	<id>SpyResult_78</id>
		<Text>Hedefin bir Cadı tarafından kontrol edildi!</Text>
	<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>79</id>
		<Text>Bir cadı seni kontrol etmeye çalıştı fakat buna bağışıklığın var.</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
	<id>SpyResult_79</id>
		<Text>Bir Cadı hedefini kontrol etmeye çalıştı ama o bağışık!</Text>
	<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>80</id>
		<Text>Dün gece birisi seni kontrol etmeye çalıştı fakat nezarethanede idin.</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>81</id>
		<Text>kasabaya katıldı.</Text>
		<Color>0x505050</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>82</id>
		<Text>Kim olduğunu hatırladın!</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>83</id>
		<Text>Soytarı tarafından lanetlendin. Vicdan azabından intihar ettin!</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
	<id>SpyResult_83</id>
	<Text>
		Hedefin Soytarı tarafından lanetlendi ve intihar etti!
	</Text>
	<Color>0xFF0000</Color>
</Entry>
	<Entry>
		<id>84</id>
		<Text>Saldırıya uğradın fakat kurşun geçirmez yeleğin seni korudu!</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>85</id>
		<Text>Dün gece seni ziyaret eden birini vurdun!</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>86</id>
		<Text>Birisi sana saldırmaya çalıştı fakat tetikte olduğun için savunman çok yüksekti!</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>87</id>
		<Text>Soytarı tarafından lanetlendin. İntihar etmeye çalıştın fakat birisi seni iyileştirdi!</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>88</id>
		<Text>Bir kasabalıyı öldürdüğün için vicdan azabından kurtulamadın. Kendini vurdun!</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>89</id>
		<Text>Birisi rolünü engelledi, bu yüzden ona saldırdın!</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>90</id>
		<Text>Mafya Babası, seçtiği hedefi öldürmeni emretti.</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>91</id>
		<Text>Oyunu terk eden kullanıcıyı canlandıramazsın.</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>92</id>
		<Text>Kendi üzerindeki benzini temizledin.</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>93</id>
		<Text>Gardiyan seni infaz etmeye karar verdi.</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>94</id>
		<Text>Gardiyan fikrini değiştirdi.</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>95</id>
		<Text>Nezarethaneye aldığın Seri Katil tarafından öldürüldün.</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>96</id>
		<Text>Gardiyan'a Saldırdın!</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>97</id>
		<Text>Hedefinin savunma gücü öldürmek için çok yüksek.</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>98</id>
		<Text>Soytarı mezarından intikamını alacak!</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>99</id>
		<Text>Bir hedef seçmedin, bu nedenle rastgele seçildi.</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>100</id>
		<Text>Bu gece dolunay var.</Text>
		<Color>0x00CCFF</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>101</id>
		<Text>Birine saldırdın.</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>102</id>
		<Text>Hedefin bir Kurt Adam!</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>103</id>
		<Text>Bir Kurt Adam tarafından saldırıya uğradın!</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>104</id>
		<Text>Dolunayın ışığı seni öfkeli bir Kurt Adam'a dönüştürdü!</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>105</id>
		<Text>Birisi rolünü engelledi, bu yüzden gece evde kaldın.</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>106</id>
		<Text>Hedefin dolunay olduğu gecelerde uluyor. O bir Kurt Adam.</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>107</id>
		<Text>Gündüz yeteneğini kullanmadın.</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>108</id>
		<Text>Gece yeteneğini kullanmadın.</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>109</id>
		<Text>Bir Vampir Avcısı sana kazık sapladı!</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>110</id>
		<Text>Ziyaret ettiğin Vampir Avcısı sana kazık sapladı!</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>111</id>
		<Text>Sana saldıran Vampir'e kazık sapladın!</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>112</id>
		<Text>Hedefin Vampirlerin izini sürüyor. O bir Vampir Avcısı!</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
	<Entry>
		<id>113</id>
		<Text>Hedefin kan içiyor. O bir Vampir!</Text>
		<Color>0xFF0000</Color>
	</Entry>
  <Entry>
        <id>114</id>
    <Text>Bir Vampir tarafından saldırıya uğradın!</Text>
    <Color>0xFF0000</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>115</id>
    <Text>Kendini açıklayan Başkan'a fısıldayamazsın.</Text>
    <Color>0xFF0000</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>116</id>
    <Text>Kendini Başkan olarak açıkladıktan sonra fısıldayamazsın!</Text>
    <Color>0xFF0000</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>117</id>
    <Text>Birisi tarafından dinleniyormuş gibi hissediyorsun.</Text>
    <Color>0xFF0000</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>118</id>
    <Text>Özel olarak konuşabiliyormuş gibi hissediyorsun.</Text>
    <Color>0xFF0000</Color>
  </Entry>
    	<Entry>
    		<id>120</id>
 		<Text>Saldırıya uğradın fakat birisi seni korudu!</Text>
 		<Color>0xFF0000</Color>
 	</Entry>
    	
    	
    	
 	<!-- Coven-specific entries -->
    	
    	<Entry>
    		<id>121</id>
 		<Text>Haçlı tarafından saldırıya uğradın!</Text>
 		<Color>0xFF0000</Color>
 	</Entry>
    	<Entry>
    		<id>122</id>
 		<Text>Veba tarafından saldırıya uğradın!</Text>
 		<Color>0xFF0000</Color>
 	</Entry>
    	<Entry>
    		<id>123</id>
 		<Text>Juggernaut tarafından saldırıya uğradın!</Text>
 		<Color>0xFF0000</Color>
 	</Entry>
    	<Entry>
    		<id>124</id>
 		<Text>Saldırıya uğradın fakat Koruyucu Melek seni kurtardı!</Text>
 		<Color>0xFF0000</Color>
 	</Entry>
    	<Entry>
    		<id>125</id>
 		<Text>Korsan tarafından saldırıya uğradın!</Text>
 		<Color>0xFF0000</Color>
 	</Entry>
    	<Entry>
    		<id>126</id>
 		<Text>Yaşam gücün Cadılar Lideri tarafından tüketildi!</Text>
 		<Color>0xFF0000</Color>
 	</Entry>
    	<Entry>
    		<id>127</id>
 		<Text>Büyü Ustası tarafından saldırıya uğradın!</Text>
 		<Color>0xFF0000</Color>
 	</Entry>
    	<Entry>
    		<id>128</id>
 		<Text>Ruh Çağıran tarafından saldırıya uğradın!</Text>
 		<Color>0xFF0000</Color>
 	</Entry>
    	<Entry>
    		<id>129</id>
 		<Text>Birisi seni zehirlemeye çalıştı fakat dün gece nezarethanede idin!</Text>
 		<Color>0xFF0000</Color>
 	</Entry>
    	<Entry>
    		<id>130</id>
 		<Text>Birisi seni zehirlemeye çalıştı fakat biri saldırganı geri püskürttü!</Text>
 		<Color>0xFF0000</Color>
 	</Entry>
    	<Entry>
    		<id>131</id>
 		<Text>Zehirlendin fakat birisi seni iyileştirdi!</Text>
 		<Color>0xFF0000</Color>
 	</Entry>
    	<Entry>
    		<id>132</id>
 		<Text>Zehirlendin. Eğer tedavi olmazsan yarın öleceksin!</Text>
 		<Color>0xFF0000</Color>
 	</Entry>
    	<Entry>
    		<id>133</id>
 		<Text>Zehirden öldün!</Text>
 		<Color>0xFF0000</Color>
 	</Entry>
    	<Entry>
    		<id>134</id>
 		<Text>Zehirin tedavi edildi!</Text>
 		<Color>0xFF0000</Color>
 	</Entry>
    	<Entry>
    		<id>135</id>
 		<Text>Zehirlendin. Yarın öleceksin!</Text>
 		<Color>0xFF0000</Color>
 	</Entry>
    	<Entry>
    		<id>136</id>
 		<Text>Birini taşa dönüştürdün.</Text>
 		<Color>0xFF0000</Color>
 	</Entry>
    	<Entry>
    		<id>137</id>
 		<Text>Taşa dönüştün!</Text>
 		<Color>0xFF0000</Color>
 	</Entry>
    	<Entry>
    		<id>138</id>
 		<Text>Hedefin ilahi bir koruyucu. O bir Haçlı.</Text>
 		<Color>0xFF0000</Color>
 	</Entry>
    	<Entry>
    		<id>139</id>
 		<Text>Bir tuzağı tetikledin!</Text>
 		<Color>0xFF0000</Color>
 	</Entry>
    	<Entry>
    		<id>140</id>
 		<Text>Saldırıya uğradın fakat tuzak seni korudu!</Text>
 		<Color>0xFF0000</Color>
 	</Entry>
    	<Entry>
    		<id>141</id>
 		<Text>Bir hastalık tüm kasabaya bulaştı. Veba ortaya çıktı, Kıyamet Atlısı!</Text>
 		<Color>0xFF0000</Color>
 	</Entry>
    	<Entry>
    		<id>142</id>
 		<Text>Hedefin izleme tekniğinde tecrübeli biri. O bir İz Sürücü.</Text>
 		<Color>0xFF0000</Color>
 	</Entry>
    	<Entry>
    		<id>143</id>
 		<Text>Hedefin büyük bir şey yakalamayı hedefliyor. O bir Tuzakçı.</Text>
 		<Color>0xFF0000</Color>
 	</Entry>
    	<Entry>
    		<id>144</id>
 		<Text>Hedefinin görüş yeteneği var. O bir Psişik.</Text>
 		<Color>0xFF0000</Color>
 	</Entry>
    	<Entry>
    		<id>145</id>
 		<Text>Kasaba iyi birini bulmak için fazla kötü!</Text>
 		<Color>0xFF0000</Color>
 	</Entry>
    	<Entry>
    		<id>146</id>
 		<Text>Bu kasaba tam olarak kötü birini bulabilmek için çok küçük!</Text>
 		<Color>0xFF0000</Color>
 	</Entry>
    	<Entry>
    		<id>147</id>
 		<Text>Koruyucu Melek seni gözetliyordu!</Text>
 		<Color>0xFF0000</Color>
 	</Entry>
    	<Entry>
    		<id>148</id>
 		<Text>Büyü Ustası tarafından saldırıya uğradın!</Text>
 		<Color>0xFF0000</Color>
 	</Entry>
    	<Entry>
    		<id>149</id>
 		<Text>Hedefin bir hastalık taşıyıcısı. O bir Veba Taşıyan olmalı.</Text>
 		<Color>0xFF0000</Color>
 	</Entry>
    	<Entry>
    		<id>150</id>
 		<Text>Hedefin hastalık salıyor. O bir Veba, Kıyamet Atlısı olmalı.</Text>
 		<Color>0xFF0000</Color>
 	</Entry>
    	<Entry>
    		<id>151</id>
 		<Text>Hedefin her öldürme ile daha da güçleniyor. O bir Juggernaut olmalı.</Text>
 		<Color>0xFF0000</Color>
 	</Entry>
    	<Entry>
    		<id>152</id>
 		<Text>Hedefin birisini gözetliyor. O bir Koruyucu Melek olmalı.</Text>
 		<Color>0xFF0000</Color>
 	</Entry>
    	<Entry>
    		<id>153</id>
 		<Text>Hedefin kasabayı yağmalamak istiyor. O bir Korsan olmalı.</Text>
 		<Color>0xFF0000</Color>
 	</Entry>
    	<Entry>
    		<id>154</id>
 		<Text>Hedefin simya üzerinde çalışıyor. O bir Büyü Ustası olmalı.</Text>
 		<Color>0xFF0000</Color>
 	</Entry>
    	<Entry>
    		<id>155</id>
 		<Text>Hedefin mistik güçlere öncülük ediyor. O bir Cadılar Meclisi Lideri olmalı.</Text>
 		<Color>0xFF0000</Color>
 	</Entry>
    	<Entry>
    		<id>156</id>
 		<Text>Hedefin büyü konusunda çok tecrübeli. O bir Büyü Ustası olmalı.</Text>
 		<Color>0xFF0000</Color>
 	</Entry>
    	<Entry>
    		<id>157</id>
 		<Text>Hedefin merhumları kirli işlerinde kullanıyor. O bir Ruh Çağıran olmalı.</Text>
 		<Color>0xFF0000</Color>
 	</Entry>
    	<Entry>
    		<id>158</id>
 		<Text>Hedefin kurbanlarını öldürmek için çeşitli bitkiler kullanıyor. O bir Zehirleyen olmalı.</Text>
 		<Color>0xFF0000</Color>
 	</Entry>
    	<Entry>
    		<id>159</id>
 		<Text>Hedefinin taş bakışı var. O bir Medusa olmalı.</Text>
 		<Color>0xFF0000</Color>
 	</Entry>
    	<Entry>
    		<id>160</id>
 		<Text>Hedefin pusu kurup bekliyor. O bir Pusucu olmalı.</Text>
 		<Color>0xFF0000</Color>
 	</Entry>
    	<Entry>
    		<id>161</id>
 		<Text>Hedefin başkalarının kafasını karıştırma konusunda yetenekli. O bir Hipnozcu olmalı.</Text>
 		<Color>0xFF0000</Color>
 	</Entry>
    	<Entry>
    		<id>162</id>
 		<Text>Birisi tuzağına yakalandı!</Text>
 		<Color>0xFF0000</Color>
 	</Entry>
    	<Entry>
    		<id>163</id>
 		<Text>Hedefin nezarethanede. Bu yüzden onunla düello yapamazsın.</Text>
 		<Color>0xFF0000</Color>
 	</Entry>
    	<Entry>
    		<id>164</id>
 		<Text>Yeteneğin başarısız oldu çünkü hedefin nezarethanede idi.</Text>
 		<Color>0xFF0000</Color>
 	</Entry>
    	<Entry>
    		<id>165</id>
 		<Text>Hedefin nezarethanede olduğu için saldıramadın.</Text>
 		<Color>0xFF0000</Color>
 	</Entry>
    	<Entry>
    		<id>166</id>
 		<Text>Hedefin evde değildi, fakat sen yine de saldırdın.</Text>
 		<Color>0xFF0000</Color>
 	</Entry>
    	<Entry>
    		<id>167</id>
 		<Text>Juggernaut iyileştirilmiş oyuncuyu öldürdü</Text>
 		<Color>0xFF0000</Color>
 	</Entry>
    	<Entry>
    		<id>168</id>
 		<Text>Hedefin Cadılar Meclisi üyesi!</Text>
 		<Color>0xFF0000</Color>
 	</Entry>
    	<Entry>
    		<id>169</id>
 		<Text>Eşsiz hedefini diriltemezsin!</Text>
 		<Color>0xFF0000</Color>
 	</Entry>
    	<Entry>
    		<id>170</id>
 		<Text>Eşsiz hedefleri hatırlayamazsın!</Text>
 		<Color>0xFF0000</Color>
 	</Entry>
    	<Entry>
    		<id>171</id>
 		<Text>Nezarethaneye alındığın için hedefinle düello yapamadın.</Text>
 		<Color>0xFF0000</Color>
 	</Entry>
    	<Entry>
    		<id>172</id>
 		<Text>Durdurulamaz kuvvet yenilmez bir nesne ile karşılaştı. Ayaklarınızın altındaki toprak titriyor!</Text>
 		<Color>0xFF0000</Color>
 	</Entry>
    	<Entry>
        <id>173</id>
    <Text>Bir VIP oyununda fısıldayamazsın.</Text>
  </Entry>
    	<Entry>
        <id>174</id>
    <Text>Sevgilin öldü. Aşk acısı çekiyorsun.</Text>
  </Entry>
    	<Entry>
        <id>175</id>
    <Text>Sevgilin umrunda değil. Kıyamet Atlısı için aşk yoktur, acı yoktur, mutluluk yoktur.</Text>
  </Entry>
    	<Entry>
    		<id>176</id>
 		<Text>Veba'yı hapsettin ve yok edildi!</Text>
 		<Color>0xFF0000</Color>
 	</Entry>
    	<Entry>
    		<id>177</id>
 		<Text>Bir tuzağa yakalandın fakat birisi seni iyileştirdi!</Text>
 		<Color>0xFF0000</Color>
 	</Entry>
    	<Entry>
    		<id>178</id>
 		<Text>Rolünü engellediği için Korsan'a saldırdın. Başbelası!</Text>
 		<Color>0xFF0000</Color>
 	</Entry>
    	<Entry>
    		<id>179</id>
 		<Text>Hedefini ziyaret eden birisine saldırdın!</Text>
 		<Color>0xFF0000</Color>
 	</Entry>
    	<Entry>
    		<id>180</id>
 		<Text>Gulyabanin bir Muhafız tarafından saldırıya uğradı!</Text>
 		<Color>0xFF0000</Color>
 	</Entry>
    	<Entry>
    		<id>181</id>
 		<Text>Gulyabanin bir tuzak tarafından durduruldu!</Text>
 		<Color>0xFF0000</Color>
 	</Entry>
    	<Entry>
    		<id>182</id>
 		<Text>Dün gece bir gulyabani hedefini ziyaret etti!</Text>
 		<Color>0xFF0000</Color>
 	</Entry>
    </Entries>
// ChangeLog 22-Dec-2017 : Started adding SpyResults (Up to 83), Corrected investigator results for Witch/Amnesiac.