FANDOM


<Entries>
 
  <!--Annotation>Login</Annotation-->
     
      <Entry>
        <id>LoginUpdateRequired</id>
    <Text>Proszę, zaktualizuj aplikację,
aby się zalogować.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>LoginCheckInternet</id>
    <Text>Sprawdź połączenie z internetem
i spróbuj ponownie.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>Login</id>
    <Text>Login</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>Version</id>
    <Text>Wersja</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>UserName</id>
    <Text>Nazwa użytkownika</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RememberMe</id>
    <Text>Zapamiętaj mnie</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RememberUsername</id>
    <Text>Zapamiętaj nazwę użytkownika</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>Password</id>
    <Text>Hasło</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>Register</id>
    <Text>Zarejestruj się</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>LoginWithFacebook</id>
    <Text>Połącz się przez
Facebooka</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>LoginWithSteam</id>
    <Text>Zaloguj się przez Steam</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>ClearPassword</id>
    <Text>Wyczyść hasło</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>Terms of Use</id>
    <Text>Grając w Town Of Salem, akceptujesz %tag-start%Warunki korzystania%tag-end%.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>TermsOfUse</id>
    <Text>Grając w Town Of Salem akceptujesz</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>TermsURLText</id>
    <Text>Warunki korzystania</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>LoginError_emptyerror</id>
    <Text>Błąd: Pole loginu lub hasła jest puste</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>LoginError_dberror</id>
    <Text>Błąd: Bład bazy danych. Skontaktuj się z moderatorem</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>LoginError_usererror</id>
    <Text>Błąd: Nie znaleziono użytkownika!</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>InvalidUsernameOrPassword</id>
    <Text>Błąd: Wprowadzono zły login lub hasło!</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>LoginError_pwerror</id>
    <Text>Błąd: Niepoprawne hasło</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>LoginError_external</id>
    <Text>Błąd: Niepoprawne hasło</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>LoginError_notOnSteam</id>
    <Text>Błąd: Próba użycia loginu steam
gdy wersja Steam nie jest uruchomiona</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>LoginError_SteamPostfix</id>
    <Text>Upewnij się że korzystasz z loginu i hasła Town Of Salem a nie Steam</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>LoginForgotPassword</id>
    <Text>Zapomniałeś hasła?</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>LoginAccountSuspended</id>
    <Text>Twoje konto zostało zawieszone.
</Text>
      </Entry>
      <Entry>
        <id>LoginAgain</id>
    <Text>Spróbuj ponownie.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>CheckingForUpdates</id>
    <Text>Szukanie aktualizacji...proszę czekać.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>Updating</id>
    <Text>Aktualizowanie...proszę czekać.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>Okay</id>
    <Text>OK</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>Cancel</id>
    <Text>Anuluj</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>Canceled</id>
    <Text>Anulowano</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>Yes</id>
    <Text>Tak</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>No</id>
    <Text>Nie</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>Decline</id>
    <Text>Odmów</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>ErrorLoadingHomepage</id>
    <TextBłąd ładowania strony.

Proszę wyczyść pamięć cache przeglądarki.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>ConnectingToServer</id>
    <Text>Łączenie z serwerem...</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>FailedToConnect</id>
    <Text>Nie udało się połączyć.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>ErrorConnectingToServer</id>
    <Text>Nie udało się połączyć.
Proszę spróbować później.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>VerifyingFacebookAccount</id>
    <Text>Weryfikowanie konta Facebook...</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>VerifyingAccount</id>
    <Text>Weryfikowanie konta...</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>SteamIdInvalid</id>
    <Text>Zły ID Steam!

Proszę uruchomić steam ponownie.</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>Disconnected</id>
    <Text>Rozłączono.</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>CheckingForUsername</id>
    <Text>Sprawdzanie nazwy konta...</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>IncorrectRegisterEvent</id>
    <Text>Błąd: Błąd rejestracji!
Skontaktuj się z administratorem jeśli wciąż
widzisz ten błąd.</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>SocketError</id>
    <Text>Błąd gniazda!</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>LoadingHomepage</id>
    <Text>Ładowanie strony...</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>FBVerify0</id>
    <Text>Weryfikowanie konta Facebook...
Analizowanie...</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>FBVerify1</id>
    <Text>Weryfikowanie konta Facebook...
Łączenie...</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>FBVerify2</id>
    <Text>Weryfikowanie konta Facebook...
Wymiana informacji...</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>FBVerify3</id>
    <Text>Weryfikowanie konta Facebook...
Weryfikowanie...</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>FBVerify4</id>
    <Text>Weryfikowanie konta Facebook...
Weryfikowanie...</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>FBVerify5</id>
    <TextWystąpił błąd z weryfikacją konta Facebook. Proszę spróbować później</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>AccountBanned</id>
    <Text>Twoje konto zostało zbanowane.</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>ServerUnderMaintenance</id>
    <Text>Trwają konserwacje.
 Proszę spróbować później</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>FBVerify6</id>
    <Text>Nie udało się zweryfikować konta Faceebok. Proszę spróbwować później</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>UsernameTaken</id>
    <Text>&    <Text> #10;Ta nazwa jest już zajęta!

Proszę wybrać inną.</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>YouHaveBeenLoggedOut</id>
    <Text>Zostałeś wylogowany przez brak aktywności.</Text>
  </Entry>
     
      <!--Annotation>Registration</Annotation-->
     
       <Entry>
         <id>RegisterWelcome0</id>
    <Text>Witaj użytkowniku iOS!</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>RegisterWelcome0Steam</id>
    <Text>Witaj użytkowniku Steam!</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>RegisterWelcome0Facebook</id>
    <Text>Witaj użytkowniku Facebooka!</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>RegisterWelcome1</id>
    <Text>Musisz zarejestrować swoje konto.</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>RegisterWelcome1Steam</id>
    <Text>Musisz połączyć swoje konto Steam z Town Of Salem aby uzyskać nagrody Steam. Wybierz jedną z opcji aby kontynuować.</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>RegisterWelcome1Steam2</id>
    <Text>Jeżeli masz już konto TOS:</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>RegisterWelcome1Steam3</id>
    <Text>Jeżeli nie masz jeszcze konta TOS:</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>RegisterLinkExisting</id>
    <Text>Połącz istniejące konto</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>RegisterCreateNew</id>
    <Text>Stwórz nowe konto</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>RegisterLinkExplanation</id>
    <Text>Aby połączyć istniejące konto wpisz swój login oraz hasło.</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>RegisterCreateNewExplanation</id>
    <Text>Nie masz jeszcze konta? Stwórz nowe i połącz je z kontem Steam.</Text>
  </Entry>
     
       <Entry>
         <id>RegisterEmail</id>
    <Text>Email:</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>RegisterUsername</id>
    <Text>Nazwa użytkownika:</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>RegisterPassword</id>
    <Text>Hasło:</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>RegisterConfirmPW</id>
    <TextPotwierdź hasło:</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>RegisterRaF</id>
    <Text>Opcjonalne: Jeśli masz przyjaciela który ci polecił TOS podaj jego nick poniżej.</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>RegisterSubmit</id>
    <Text>Zakończ</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>RegisterLearnMore</id>
    <Text>Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej!</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>AttemptingToLink</id>
    <Text>Próba połączenia konta...</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>AttemptingToCreate</id>
    <Text>Próba stworzenia konta...</Text>
  </Entry>
     
       <!--Annotation>Home</Annotation-->
     
       <Entry>
         <id>Home</id>
    <Text>Strona główna</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>HomeSocialMedia</id>
    <Text>Social Media</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>HomeFollowUs</id>
    <Text>Śledź nas</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>HomeAnnouncements</id>
    <Text>Ostatnie z nowości</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>HomeYouTubeVideo</id>
    <Text>Ostatnie video YouTube</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>HomeFeaturedItem</id>
    <Text>Wyróżnione</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>CustomizationOptionsTooltip</id>
    <Text>Customizacja
Opcje</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>ShopTooltip</id>
    <Text>Sklep</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>AchievementBrowserTooltip</id>
    <Text>Achievementy
Przeglądaj</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>SettingsTooltip</id>
    <Text>Ustawienia</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>Start</id>
    <Text>Start</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>AddRole</id>
    <Text>Dodaj rolę</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>RemoveRole</id>
    <Text>Usuń Rolę</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>LeaveLobby</id>
    <Text>Opuść Lobby</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>PlayButton</id>
    <Text>Graj</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>PartyButton</id>
    <Text>Grupa</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>FriendsButton</id>
    <Text>Przyjaciele</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>NotificationAccept</id>
    <Text>Akceptuj</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>NotificationDeny</id>
    <Text>Odrzuć</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>GameInvite</id>
    <Text>Zaproś: </Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>Kicked</id>
    <Text>Wyrzucono Cię z grupy</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>NotificationsButton</id>
    <Text>Powiadomienia</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>CannotAcceptSecondGame</id>
    <Text>Nie możesz zaprosić przyjaciela do dwóch grup jednocześnie.</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>StartCountdownCanceled</id>
    <Text>Odliczanie zostanie przerwane gdy gracz odejdzie.</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>MinPlayersInGame</id>
    <Text>Musi być przynajmniej %number% graczy aby rozpocząć.</Text>
  </Entry>
     
       <Entry>
         <id>BuyFeaturedItem</id>
    <Text>Kup</Text>
    <Size>14</Size>
    <Color>0xFFFF00</Color>
    <Font>Arial</Font>
         <Align>center</Align>
    <Bold>true</Bold>
  </Entry>
     
       <!--Annotation>Cauldron</Annotation-->
          <Entry>
            <id>CauldronTitle1</id>
        <Text>Random Award</Text>
      </Entry>
          <Entry>
            <id>CauldronTitle2</id>
        <Text>Character Award</Text>
      </Entry>
          <Entry>
            <id>CauldronTitle3</id>
        <Text>Pet Award</Text>
      </Entry>
          <Entry>
            <id>CauldronTitle4</id>
        <Text>Death Award</Text>
      </Entry>
          <Entry>
            <id>CauldronTitle5</id>
        <Text>Legendary Award</Text>
      </Entry>
          <Entry>
            <id>CauldronTitle6</id>
        <Text>House Award</Text>
      </Entry>
       <Entry>
         <id>RandomBrew</id>
    <Text>Losowy wywar</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>CharacterBrew</id>
    <Text>Wywar postaci</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>PetBrew</id>
    <Text>Wywar zwierzaka</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>DeathBrew</id>
    <Text>Wywar animacji umierania</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>LegendaryBrew</id>
    <Text>Legendarny wywar</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>HouseBrew</id>
    <Text>Wywar chaty</Text>
  </Entry>
          <Entry>
            <id>Currency1</id>
        <Text>Town Points</Text>
      </Entry>
          <Entry>
            <id>Currency3</id>
        <Text>Merit Points</Text>
      </Entry>
       <Entry>
         <id>CauldronAlreadyOwned</id>
    <Text>Posiadasz już wszystkie przedmioty tego typu. Wybierz coś innego.</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>DailyBrew</id>
    <Text>Dzienny wywar</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>CauldronTooltip</id>
    <Text>Otwórz kociołek</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>CauldronAwardCharacter</id>
    <Text>Ubiór postaci</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>CauldronAwardHouse</id>
    <Text>Chata</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>CauldronAwardBackground</id>
    <Text>Mapa miasta</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>CauldronAwardPet</id>
    <Text>Zwierzak</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>CauldronAwardPack</id>
    <Text>Pakiet motywu</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>CauldronAwardLobbyIcon</id>
    <Text>IkonaLobby</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>CauldronAwardDeathAnimation</id>
    <Text>Animacja umierania</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>CauldronAwardScroll</id>
    <Text>Zwój</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>CauldronAwardAccountItem</id>
    <Text>Przedmiot dla konta</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>CauldronAwardCurrency</id>
    <Text>Waluta</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>CauldronAwardTaunt</id>
    <Text>Kpina</Text>
  </Entry>
     
      	<!--Annotation>Ranked Queue</Annotation>-->
       <Entry>
         <id>RankedQueue</id>
    <Text>Kolejka rankedowa</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>RankedMatch</id>
    <Text>Mecz rankedowy</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>RankedUnbalanced</id>
    <Text>Niezbalansowana liczba
graczy. Jesteś
jednym z ostatnich graczy
i zostałeś umieszczony jako jeden z pierwszych
w następnej kolejce.</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>RankedLeftMatch</id>
    <Text>Wyszedłeś przed końcem.
Musisz poczekać aby
dołączyć do innej gry.</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>Accept</id>
    <Text>Ackeptuj</Text>
  </Entry>
     
       <!--Annotation>Friends List</Annotation>-->
     
       <Entry>
         <id>FriendRequestSucceeded</id>
    <Text>Zaproszenie przyjęte</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>FriendRequestFailed</id>
    <Text>Zaproszenie odrzucone lub nie ma takiego użytkownika</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>FriendLimitReached</id>
    <Text>Osiągnięto limit przyjaciół!</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>FriendAlreadyFriended</id>
    <Text>Ta osoba jest już twoim przyjacielem</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>FriendInvitePending</id>
    <Text>Zaproszenie wciąż oczekuje</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>FriendAdd</id>
    <Text>Dodaj przyjaciela</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>FriendRemove</id>
    <Text>Usuń przyjaciela</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>FriendMessage</id>
    <Text>Wiadomość</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>FriendOkay</id>
    <Text>OK</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>FriendsName</id>
    <Text>Przyjaciel</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>FriendErrorImproperAdd</id>
    <Text>Niepoprawna wiadomość!</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>FriendErrorImproperStatus</id>
    <Text>Niepoprawny status przyjaciela!</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>FriendErrorImproperNameUpdate</id>
    <Text>Niepoprawna nazwa przyjaciela!</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>FriendErrorImproperRequestConfirm</id>
    <Text>Niepoprawne potwierdzenie zaproszenia!</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>FriendErrorImproperRequestDeny</id>
    <Text>Niepoprawne potwierdzenie odrzucenia!</Text>
  </Entry>
     
       <!--Annotation>Invite</Annotation>-->
     
       <Entry>
         <id>InviteInstructions</id>
    <Text>Instrukcja: Wybierz przyjaciela i kliknij na niego aby go zaprosić do gry.</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>AvailablePlayers</id>
    <Text>Dostępni gracze (</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>InviteName</id>
    <Text>Nazwa</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>InvitePlayers</id>
    <Text>Zaproś graczy</Text>
  </Entry>
     
       <Entry>
         <id>InviteList</id>
    <Text>Zaproszeni gracze (</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>CloseParen</id>
    <Text>)</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>Add</id>
    <Text>Dodaj</Text>
  </Entry>
     
       <!--Annotation>Lobby</Annotation>-->
     
       <Entry>
         <id>RepickHostVotesNeeded</id>
    <Text> głosów jest potrzebnych aby zmienić Hosta.</Text>
  </Entry>
     
       <Entry>
         <id>FirstWinBonusAvailable</id>
    <Text>Bonus pierwszej wygranej dnia jest dostępny.</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>FirstWinBonusAvailableIn</id>
    <Text>Bonus pierwszej wygranej dnia będzie dostępny za </Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>ThereIs1UserOnline</id>
    <Text>1 użytkownik jest online i </Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>ThereAreXUsersOnline</id>
    <Text>Aktualnie jest %x% użytkowników online i </Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>ThereIs1Game</id>
    <Text>1 gra Town Of Salem.</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>ThereAreXGames</id>
    <Text>%x% gier Town of Salem.</Text>
  </Entry>
     
       <Entry>
         <id>ModeNormal</id>
    <Text>Normalny</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>ModeCustom</id>
    <Text>Własny</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>ModeChaos</id>
    <Text>Chaos</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>ModeClassic</id>
    <Text>Klasyczny</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>ModeTutorial</id>
    <Text>Trening</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>ModeRanked</id>
    <Text>Rankingowe</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>ModeRankedPractice</id>
    <Text>Trening rankingowy</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>ModeRapidMode</id>
    <Text>Szybki tryb</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>ModeAllAny</id>
    <Text>Wszystko możliwe</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>ModeRainbow</id>
    <Text>Tęcza</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>ModeVigilantics</id>
    <Text>Sprawiedliwość</Text>
  </Entry>
     
       <Entry>
         <id>NormalTypeSummary</id>
    <Text>Normalny tryb gry ma przygotowane role. Tryb klasyczny który jest dla początkujących ,
i trening rankedowy który wymaga rozegrania 10 gier, i Tryb Rankingowy który wymaga
rozegrania 50 gier wraz z 10 rozgrywkami treningowymi. </Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>CustomTypeSummary</id>
    <Text>Tryb własny pozwala ci na tworzenie gry z różnymi rolami. W tym trybie Host
 wybiera jakie role będą w grze. Tryb szybki ma zredukowany czas dyskusji oraz rozgrywki. </Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>ChaosTypeSummary</id>
    <Text>Tryb chaosu zawiera wszystkie role aby było zabawnie! Tryb Wszystko możliwe zawiera 15 graczy którzy mogą posiadać każdą rolę dostępną w grze, 
Tryb tęczy dopiera role aby tworzyły tęczę, a Sprawiedliwość to Straż obywatelska vs wiedźmy. </Text>
  </Entry>
     
       <Entry>
         <id>ClassicSummary</id>
    <Text>Tryb klasyczny ma domyślne role plus jedna losowa. </Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>CustomSummary</id>
    <Text>Tryb własny ma dostęp do wszystkich ról, </Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>AllAnySummary</id>
    <Text>Tryb Wszystko możliwe ma dostęp do wszystkich ról.</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>RapidModeSummary</id>
    <Text>Tryb szybki ma zmniejszony czas dyskusji i rozgrywki. </Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>VigilanticsSummary</id>
    <Text>Strażnicy kontra wiedźmy - chaos. </Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>RankedSummary</id>
    <Text>Tylko dla doświadczonych graczy. Musisz mieć przynajmniej 50 rozegranych gier,
a 10 z nich, muszą być treningami do gier rankingowych, zanim będziesz mógł zagrać Rankeda.</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>RankedPracticeSummary</id>
    <Text>Tryb treningowy do gier rankingowych. Musisz mieć przynajmniej 50 rozegranych meczy,
 z 10 rozegranymi treningami zanim zaczniesz grać Rankedy.</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>RainbowSummary</id>
    <Text>Trochę wszystkiego. </Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>TutorialSummary</id>
    <Text>Jak grać w Town of Salem. </Text>
  </Entry>
     
       <Entry>
         <id>GameModeLabel</id>
    <Text>Tryb gry</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>RankedGamesPlayed</id>
    <Text>/50 rozegranych gier</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>RankedPracticeGamesPlayed</id>
    <Text>/10 rozegranych treningów</Text>
  </Entry>
     
       <Entry>
         <id>JoinLobby</id>
    <Text>Dołącz do lobby</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>PlayNow</id>
    <Text>Graj teraz</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>JoinQueue</id>
    <Text>Dołącz do kolejki</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>CreateAParty</id>
    <Text>Stwórz drużynę</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>ViewRules</id>
    <Text>Wyświetl zasady</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>PlayRanked</id>
    <Text>Zagraj rozgrywkę rankingową</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>PlayersInParty</id>
    <Text>Gracze w drużynie : </Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>PartyLeave</id>
    <Text>Opuść</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>PartyStart</id>
    <Text>Start</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>PartyInvite</id>
    <Text>Zaproś</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>PartyFailed</id>
    <Text>Nieudało się</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>PartyPending</id>
    <Text>Oczekuje</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>PartyLoading</id>
    <Text>Ładowanie</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>PartyAccepted</id>
    <Text>Zaakceptowano</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>PartyDeclined</id>
    <Text>Odrzucono</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>PartyLeft</id>
    <Text>Odszedł</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>PartyLocaleDiffers</id>
    <Text>Locale Differs</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>PartyNA</id>
    <Text>N/A</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>PartyFail</id>
    <Text>Drużyna do której próbujesz się dołączyć jest pełna lub już nie istnieje!</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>CustomLobbyMafiaLimit</id>
    <Text>Nie może być więcej niż %mafia% ról Mafii.</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>CustomLobbyVampireLimit</id>
    <Text>Nie może być więcej niż %vampires% Vampirów.</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>CustomLobbyAnyLimit</id>
    <Text>Nie może być więcej niż 3 ról Any(Cokolwiek).</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>CustomRapidLobbyMaxRoleLimit</id>
    <Text>Nie może być więcej niż %number% tej samej roli w trybie własnym.</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>CustomLobbyUniqueLimit</id>
    <Text>Nie może być więcej unikalnych ról tego samego typu.</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>CustomLobbyMustEqualNumUsers</id>
    <Text>Liczba ról nie zgadza się z liczbą graczy.</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>CustomLobbyRoleInvalid</id>
    <Text>Wybrana rola jest nieprawidłowa.</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>CustomLobbyRoleListFull</id>
    <Text>Lista ról jest pełna.</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>CustomLobbyNoRolesToRemove</id>
    <Text>Nie ma żadnych ról do usunięcia.</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>CustomLobbyNeedMafiaKilling</id>
    <Text>W mafii musi znajdować się Ojciec Chrzestny lub Mafiozo.</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>CustomLobbyVHNeedVampires</id>
    <Text>Aby w grze był Łowca Wampirów muszą być dostępne Wampiry.</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>CustomLobbyOpposingFactions</id>
    <Text>Musisz mieć rywalizujące frakcje w grze.</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>CustomLobbySelectRoleToAdd</id>
    <Text>Musisz wybrać role aby dodać ją do listy.</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>CustomLobbySelectRoleToRemove</id>
    <Text>Musisz wybrać role aby usunąć ją z listy.</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>LobbyFacebookLink</id>
    <Text>Kliknij tutaj aby obczaić naszego Facebooka!</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>LobbyRepick</id>
    <Text>Wpisz /repick aby zagłosować za zmianą hosta.</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>LobbyRepickMinimumPlayers</id>
    <Text>Musi być przynajmniej 7 graczy aby zmienić hosta.</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>PlayersInLobby</id>
    <Text>Gracze w lobby:</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>Host</id>
    <Text>HOST</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>IsNowTheHost</id>
    <Text> Jest teraz hostem.</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>AreNowTheHost</id>
    <Text> Jest teraz hostem.</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>HasInvitePower</id>
    <Text> Ma możliwość dodania graczy do grupy</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>JoinedTheParty</id>
    <Text> dołączył do grupy.</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>LeftTheParty</id>
    <Text> odszedł z grupy.</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>KickedFromParty</id>
    <Text> został wyrzucony z grupy.</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>You</id>
    <Text>Ty</Text>
  </Entry>
     
       <!--Annotation>Lobby Role Descriptions</Annotation-->
     
       <Entry>
         <id>LobbyBodyguardDescription</id>
    <Text>Ex-żołnierz który zarabia na życie sprzedając swoje usługi.</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>LobbyBodyguardAbility</id>
    <Text>Ta rola ma możliwość ochrony kogoś podczas nocy. Gdy ktoś zaatakuje wybranego gracza wtedy atakujący i ochroniarz umierają zamiast gracza.</Text>
  </Entry>
     
       <Entry>
         <id>LobbyDoctorDescription</id>
    <Text>Chirurg wykwalifikowany w leczeniu urazów, który potajemnie leczy ludzi.</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>LobbyDoctorAbility</id>
    <Text>Ta rola ma możliwość uratowania kogoś od śmierci podczas nocy.</Text>
  </Entry>
     
       <Entry>
         <id>LobbyEscortDescription</id>
    <Text>Piękna kobieta wykfalifikowana w odwracaniu uwagi.</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>LobbyEscortAbility</id>
    <Text>Ta rola ma możliwość odwiedzenia kogoś blokując tym jego umiejętność.</Text>
  </Entry>
     
     
       <Entry>
         <id>LobbyInvestigatorDescription</id>
    <Text>Prywatny detektów który potajemnie przechowuje informacje.</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>LobbyInvestigatorAbility</id>
    <Text>Ta rola ma możliwość sprawdzenia jednej osoby i zebrania na jej temat informacji.</Text>
  </Entry>
     
       <Entry>
         <id>LobbyJailorDescription</id>
    <Text>Strażnik więzienny, który potajemnie zatrzymuje podejrzanych.</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>LobbyJailorAbility</id>
    <Text>Ta rola ma możliwość uwięzienia danej osoby i ewentualnemu zastrzeleniu jej.</Text>
  </Entry>
     
     
       <Entry>
         <id>LobbyLookoutDescription</id>
    <Text>Obserwator który zbiera informacje o danym domu.</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>LobbyLookoutAbility</id>
    <Text>Ta rola ma możliwość obserwowania danego domu i zobaczeniu każdej osoby która odwiedziła cel.</Text>
  </Entry>
     
     
       <Entry>
         <id>LobbyMayorDescription</id>
    <Text>Przywódca miasta.</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>LobbyMayorAbility</id>
    <Text>Ta rola ma możliwość ukazania się jako Burmistrz. Gdy to nastąpi jego głosy liczą się jako 3.</Text>
  </Entry>
     
     
       <Entry>
         <id>LobbyMediumDescription</id>
    <Text>Sekretna osoba która rozmawia z martwymi.</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>LobbyMediumAbility</id>
    <Text>Ta rola ma możliwość rozmowy z martwymi podczas nocy.</Text>
  </Entry>
     
     
       <Entry>
         <id>LobbyRetributionistDescription</id>
    <Text>Potężny mistyk który może dać komuś drugą szanse.</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>LobbyRetributionistAbility</id>
    <Text>Ta rola ma możliwość wskrzeszenia jednej osoby z miasta.</Text>
  </Entry>
     
     
       <Entry>
         <id>LobbySheriffDescription</id>
    <Text>Egzekwujący prawo został zmuszony do ukrywania się przed morderstwami.</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>LobbySheriffAbility</id>
    <Text>Ta rola ma możliwość sprawdzenia jednej osoby w poszukiwaniu kryminalnych powiązań.</Text>
  </Entry>
     
     
       <Entry>
         <id>LobbySpyDescription</id>
    <Text>Cichy słuchacz który podsłuchuje wszystkie sekretne konwersacje.</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>LobbySpyAbility</id>
    <Text>Ta rola ma możliwość usłyszenia tego co mówia Mafia podczas nocy. Szpieg ma również możliwosć zobaczenia prywatnych wiadomości pomiędzy graczami.</Text>
  </Entry>
     
     
       <Entry>
         <id>LobbyTransporterDescription</id>
    <Text>Osoba która transportuje ludzi bez zadawania zbędnych pytań.</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>LobbyTransporterAbility</id>
    <Text>Ta rola ma możliwość transportu dwóch osób, zmieniają również wszystkie podjęte przeciwko nim akcje.</Text>
  </Entry>
     
     
       <Entry>
         <id>LobbyVampireHunterDescription</id>
    <Text>Duchowny który został Łowcą Wampirów.</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>LobbyVampireHunterAbility</id>
    <Text>Ta rola ma możliwość szukania wampirów podczas nocy. Nie może zostać przemieniony lecz gdy dojdzie do ugryzienia to zabije wampira.</Text>
  </Entry>
     
     
       <Entry>
         <id>LobbyVeteranDescription</id>
    <Text>Bohater wojenny który nie zawaha się zabić każdego kto go odwiedzi.</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>LobbyVeteranAbility</id>
    <Text>Ta rola ma umiejętność Czuwania. Dzięki niej zabije każdego kto go odwiedzi.</Text>
  </Entry>
     
     
       <Entry>
         <id>LobbyVigilanteDescription</id>
    <Text>Skorumpowany policjant który bierze sprawy w swoje ręce.</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>LobbyVigilanteAbility</id>
    <Text>Ta rola ma umiejętność zastrzelenia kogoś podczas nocy.</Text>
  </Entry>
     
     
       <Entry>
         <id>LobbyBlackmailerDescription</id>
    <Text>Tajeminczy słuchacz który zmusza ludzi do bycia cicho.</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>LobbyBlackmailerAbility</id>
    <Text>Ta rola ma umiejętność sprawienia że cel nie będzie mówić podczas dnia.</Text>
  </Entry>
     
     
       <Entry>
         <id>LobbyConsigliereDescription</id>
    <Text>Skorumpowany detektyw który zbiera informacje dla Mafii.</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>LobbyConsigliereAbility</id>
    <Text>Ta rola ma możliwość zebrania dokładnych informacji na czyjś temat.</Text>
  </Entry>
     
     
       <Entry>
         <id>LobbyConsortDescription</id>
    <Text>Przepiękna tancerka pracująca dla kryminalistów.</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>LobbyConsortAbility</id>
    <Text>Ta rola ma możliwość odwiedzenia kogoś blokując tym jego umiejętność.</Text>
  </Entry>
     
     
       <Entry>
         <id>LobbyDisguiserDescription</id>
    <Text>Mistrz przebieranek który podaje się za kogoś innego.</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>LobbyDisguiserAbility</id>
    <Text>Ta rola ma umiejętność przebrania się za rolę innego gracza.</Text>
  </Entry>
     
     
       <Entry>
         <id>LobbyForgerDescription</id>
    <Text>Oszukańczy prawnik który podrabia dokumenty.</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>LobbyForgerAbility</id>
    <Text>Ta rola ma umiejętność napisania notatki, zmieniając jej znaczenie podczas śmierci.</Text>
  </Entry>
     
     
       <Entry>
         <id>LobbyFramerDescription</id>
    <Text>Wykwalifikowany fałszerz.</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>LobbyFramerAbility</id>
    <Text>Ta rola ma umiejętność sfałszowania informacji o danej osobie dla ról zbierających informacje.</Text>
  </Entry>
     
     
       <Entry>
         <id>LobbyGodfatherDescription</id>
    <Text>Lider zorganizowanej przestępczości.</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>LobbyGodfatherAbility</id>
    <Text>Ta rola ma możliwość zabicia kogoś podczas nocy. Ojciec Chrzestny będzie ukazany jako miastowy dla ról zbierających informacje.</Text>
  </Entry>
     
     
       <Entry>
         <id>LobbyJanitorDescription</id>
    <Text>Higienista pracujący dla zorganizowanej przestępczości.</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>LobbyJanitorAbility</id>
    <Text>Ta rola ma umiejętność wyczyszczenia jednej osoby sprawiając że jego rola i notatka nie zostaną ujawnione.</Text>
  </Entry>
     
     
       <Entry>
         <id>LobbyMafiosoDescription</id>
    <Text>Członek zorganizowanej przestępczości.</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>LobbyMafiosoAbility</id>
    <Text>Ta rola wykonuje brudną robote dla Ojca Chrzestnego trzymając go zdala od podejrzeń. Jeżeli Ojciec Chrzestny umrze wtedy Mafiozo nim zostanie.</Text>
  </Entry>
     
     
       <Entry>
         <id>LobbyAmnesiacDescription</id>
    <Text>Człowiek po traumie który nie pamięta kim był.</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>LobbyAmnesiacAbility</id>
    <Text>Ta rola ma możliwość zostania kimś innym.</Text>
  </Entry>
     
     
       <Entry>
         <id>LobbyArsonistDescription</id>
    <Text>Pyromaniak który chce wszystkich podpalić.</Text>
  </Entry>
       <Entry>
         <id>LobbyArsonistAbility</id>
    <Text>Ta rola ma możliwość oblania kogoś benzyną i podpalenia wszystkich poprzednio oblanych ludzi.</Text>
  </Entry>
     
     
      <Entry>
        <id>LobbyExecutionerDescription</id>
    <Text>An obsessed lyncher who will stop at nothing to execute their target.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>LobbyExecutionerAbility</id>
    <Text>This role wins if their target is lynched while the executioner is still alive.</Text>
  </Entry>
     
     
      <Entry>
        <id>LobbyJesterDescription</id>
    <Text>A crazed lunatic whose life goal is to be publicly executed.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>LobbyJesterAbility</id>
    <Text>This role wins if they are lynched. The following night one of the guilty voters will commit suicide.</Text>
  </Entry>
     
     
      <Entry>
        <id>LobbySerialKillerDescription</id>
    <Text>A psychotic criminal who wants everyone to die.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>LobbySerialKillerAbility</id>
    <Text>This role has the ability to kill someone each night. If a role blocker visits the Serial Killer the role blocker will die.</Text>
  </Entry>
     
     
      <Entry>
        <id>LobbySurvivorDescription</id>
    <Text>A neutral character who just wants to live.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>LobbySurvivorAbility</id>
    <Text>This role will win with anyone as long as they live to the end.</Text>
  </Entry>
     
     
      <Entry>
        <id>LobbyVampireDescription</id>
    <Text>A blood thirsty Vampire that bites and converts humans to Vampires at night.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>LobbyVampireAbility</id>
    <Text>This role converts town members and some neutral characters into Vampires at night. Vampires vote as a faction on who to bite and are able to communicate at night.</Text>
  </Entry>
     
     
      <Entry>
        <id>LobbyWerewolfDescription</id>
    <Text>A lone citizen that transforms during the full moon.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>LobbyWerewolfAbility</id>
    <Text>This role has the ability to transform during the full moon and slaughter mass amounts of people.</Text>
  </Entry>
     
     
      <Entry>
        <id>LobbyWitchDescription</id>
    <Text>A voodoo master who can control other peoples actions.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>LobbyWitchAbility</id>
    <Text>This role has the ability to control someone else and force them to use their night ability on the witches target.</Text>
  </Entry>
     
     
      <Entry>
        <id>LobbyRandomTownDescription</id>
    <Text>Can be any town role.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>LobbyTownInvestigativeDescription</id>
    <Text>Can be Investigator, Lookout, Sheriff, or Spy.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>LobbyTownProtectiveDescription</id>
    <Text>Can be Bodyguard or Doctor.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>LobbyTownKillingDescription</id>
    <Text>Can be Jailor, Veteran or Vigilante.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>LobbyTownSupportDescription</id>
    <Text>Can be Escort, Mayor, Medium, Retributionist, or Transporter.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>LobbyRandomMafiaDescription</id>
    <Text>Can be any Mafia role.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>LobbyMafiaSupportDescription</id>
    <Text>Can be Consigliere, Consort, or Blackmailer.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>LobbyMafiaDeceptionDescription</id>
    <Text>Can be Disguiser, Forger, Framer or Janitor.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>LobbyRandomNeutralDescription</id>
    <Text>Can be any neutral role.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>LobbyNeutralBenignDescription</id>
    <Text>Can be Amnesiac or Survivor.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>LobbyNeutralEvilDescription</id>
    <Text>Can be Executioner, Jester or Witch.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>LobbyNeutralKillingDescription</id>
    <Text>Can be Arsonist, Serial Killer or Werewolf.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>LobbyAnyDescription</id>
    <Text>Can be any role in the game.</Text>
  </Entry>
     
      <!--Annotation>Promotions</Annotation-->
     
      <Entry>
        <id>OfferExpired</id>
    <Text>OFFER EXPIRED</Text>
  </Entry>
     
      <!--Annotation>Name Selection</Annotation-->
     
      <Entry>
        <id>NameEmpty</id>
    <Text>Name cannot be empty.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>NameExceeds</id>
    <Text>Your name may not exceed 16 characters.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>NameInvalidChar</id>
    <Text>Name may only contain letters and spaces.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>NameConsecCaps</id>
    <Text>Name may not contain consecutive capital letters.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>NameInitialSpace</id>
    <Text>Name may not have initial spaces.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>NameTrailingSpace</id>
    <Text>Name may not have trailing spaces.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>NameDblSpace</id>
    <Text>Name may not contain double spaces.</Text>
  </Entry>
     
      <!--Annotation>Settings</Annotation-->
     
      <Entry>
        <id>Loading</id>
    <Text>Loading...</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>SettingsHeader</id>
    <Text>Settings</Text>
    <Size>32</Size>
    <Color>0x44442D</Color>
    <Font>Ghoulish</Font>
        <Align>center</Align>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>SettingsLanguageTab</id>
    <Text>Language</Text>
    <Size>22</Size>
    <Color>0x44442D</Color>
    <Font>Ghoulish</Font>
        <Align>center</Align>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>SettingsSoundTab</id>
    <Text>Sound</Text>
    <Size>22</Size>
    <Color>0x44442D</Color>
    <Font>Ghoulish</Font>
        <Align>center</Align>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>SettingsLocalizationTab</id>
    <Text>Language</Text>
    <Size>22</Size>
    <Color>0x44442D</Color>
    <Font>Ghoulish</Font>
        <Align>center</Align>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>SettingsChatTab</id>
    <Text>Chat</Text>
    <Size>22</Size>
    <Color>0x44442D</Color>
    <Font>Ghoulish</Font>
        <Align>center</Align>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>SettingsVideoTab</id>
    <Text>General</Text>
    <Size>22</Size>
    <Color>0x44442D</Color>
    <Font>Ghoulish</Font>
        <Align>center</Align>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>SettingsGeneralTab</id>
    <Text>General</Text>
    <Size>22</Size>
    <Color>0x44442D</Color>
    <Font>Ghoulish</Font>
        <Align>center</Align>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>SettingsDisplayTab</id>
    <Text>Display</Text>
    <Size>22</Size>
    <Color>0x44442D</Color>
    <Font>Ghoulish</Font>
        <Align>center</Align>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>SettingsRolesTab</id>
    <Text>View Roles</Text>
    <Size>22</Size>
    <Color>0x44442D</Color>
    <Font>Ghoulish</Font>
        <Align>center</Align>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>SettingsHelpTab</id>
    <Text>Help</Text>
    <Size>22</Size>
    <Color>0x44442D</Color>
    <Font>Ghoulish</Font>
        <Align>center</Align>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>SettingsBugTab</id>
    <Text>Report Bug</Text>
    <Size>22</Size>
    <Color>0x44442D</Color>
    <Font>Ghoulish</Font>
        <Align>center</Align>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>SettingsMusicCheckbox</id>
    <Text>Music</Text>
    <Size>18</Size>
    <Color>0x44442D</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Align>left</Align>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>SettingsEffectsCheckbox</id>
    <Text>Effects</Text>
    <Size>18</Size>
    <Color>0x44442D</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Align>left</Align>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>SettingsQueueLabel</id>
    <Text>Preferred Chat Language</Text>
    <Size>18</Size>
    <Color>0x44442D</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Align>left</Align>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>SettingsTutorialTipLabel</id>
    <Text>Tutorial Tips:</Text>
    <Size>18</Size>
    <Color>0x44442D</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Align>left</Align>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>SettingsTutorialGraphicsLabel</id>
    <Text>Graphics Level:</Text>
    <Size>18</Size>
    <Color>0x44442D</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Align>left</Align>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>SettingsSelectLanguage</id>
    <Text>Select Language</Text>
    <Size>18</Size>
    <Color>0x44442D</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Align>left</Align>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>SettingsChatFilterCheckbox</id>
    <Text>Enable Chat Filter</Text>
    <Size>18</Size>
    <Color>0x44442D</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Align>left</Align>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>SettingsChatFilterText</id>
    <Text>Enable the chat filter to
replace potentially abusive
or bullying language.</Text>
    <Size>18</Size>
    <Color>0x44442D</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Align>left</Align>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>SettingsFullscreenCheckbox</id>
    <Text>Enable Fullscreen</Text>
    <Size>18</Size>
    <Color>0x44442D</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Align>left</Align>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>SettingsHideCustomizationCheckbox</id>
    <Text>Hide My Customizations
From Other Players</Text>
    <Size>18</Size>
    <Color>0x44442D</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Align>left</Align>
  </Entry><Entry>
    <id>SettingsClassicSkinsCheckbox</id>
    <Text>Show Classic Skins
Only</Text>
    <Size>18</Size>
    <Color>0x44442D</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Align>left</Align>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>SettingsHidePetsCheckbox</id>
    <Text>Hide All Pets</Text>
    <Size>18</Size>
    <Color>0x44442D</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Align>left</Align>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>SettingsShowEnvEffectsCheckbox</id>
    <Text>Show Environmental Effects (Snow, etc.)</Text>
    <Size>18</Size>
    <Color>0x44442D</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Align>left</Align>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>SettingsRolesText</id>
    <Text>Opens a link to
show all of the roles
in Town of Salem.</Text>
    <Size>18</Size>
    <Color>0x44442D</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Align>left</Align>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>SettingsRolesButton</id>
    <Text>View Roles</Text>
    <Size>18</Size>
    <Color>0x222222</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Align>center</Align>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>SettingsHelpText</id>
    <Text>Feeling lost?

Visit our help page!</Text>
    <Size>18</Size>
    <Color>0x44442D</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Align>left</Align>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>SettingsHelpButton</id>
    <Text>Get Help</Text>
    <Size>18</Size>
    <Color>0x222222</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Align>center</Align>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>SettingsBugText</id>
    <Text>Thanks for helping us
keep a bug free game!

Visit our forums to
report a bug.</Text>
    <Size>18</Size>
    <Color>0x44442D</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Align>left</Align>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>SettingsBugButton</id>
    <Text>Report Bug</Text>
    <Size>18</Size>
    <Color>0x222222</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Align>center</Align>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>SettingsLanguageText</id>
    <Text>Select UI Language</Text>
    <Size>18</Size>
    <Color>0x44442D</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Align>left</Align>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>SelectLanguageItemText</id>
    <Text>Select Language</Text>
    <Size>18</Size>
    <Color>0x44442D</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Align>left</Align>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>SettingsQuitButton</id>
    <Text>Quit</Text>
    <Size>18</Size>
    <Color>0x222222</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Align>center</Align>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>SettingsLanguageOnlyAtLogin</id>
    <Text>Language selection may only be changed from the Options screen available at the Login screen. Please log out of the application and make your selection before logging in.</Text>
    <Size>18</Size>
    <Color>0x222222</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Align>center</Align>
  </Entry>
     
      <!--Annotation>Customization</Annotation-->
     
      <Entry>
        <id>CustomizationSettingsTooltip</id>
    <Text>Customization
Settings</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>CustomizationName</id>
    <Text>Name:</Text>
    <Size>16</Size>
    <Color>0xFFFF00</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Align>right</Align>
    <Bold>true</Bold>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>CustomizationNamePlaceholder</id>
    <Text>Enter Name</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>CustomizationSave</id>
    <Text>Save</Text>
    <Size>16</Size>
    <Color>0xFFFF00</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Align>center</Align>
    <Bold>true</Bold>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>CustomizationSelectionLabel</id>
    <Text>Selected</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>CustomizationTownies</id>
    <Text>Townies</Text>
    <Size>16</Size>
    <Color>0x2A240E</Color>
    <Font>Ghoulish</Font>
        <Align>center</Align>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>CustomizationHouses</id>
    <Text>Houses</Text>
    <Size>16</Size>
    <Color>0x2A240E</Color>
    <Font>Ghoulish</Font>
        <Align>center</Align>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>CustomizationMaps</id>
    <Text>Maps</Text>
    <Size>16</Size>
    <Color>0x2A240E</Color>
    <Font>Ghoulish</Font>
        <Align>center</Align>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>CustomizationPets</id>
    <Text>Pets</Text>
    <Size>16</Size>
    <Color>0x2A240E</Color>
    <Font>Ghoulish</Font>
        <Align>center</Align>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>CustomizationDeath</id>
    <Text>Death</Text>
    <Size>16</Size>
    <Color>0x2A240E</Color>
    <Font>Ghoulish</Font>
        <Align>center</Align>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>CustomizationLobbyIcons</id>
    <Text>Lobby Icons</Text>
    <Size>16</Size>
    <Color>0x2A240E</Color>
    <Font>Ghoulish</Font>
        <Align>center</Align>
  </Entry>
     
      <!--Annotation>Player Statistics/Leaderboard</Annotation-->
      <Entry>
        <id>PlayerStatsSearchPlaceholder</id>
    <Text>Search Your Player Statistics</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>PlayerStatsButtonAll</id>
    <Text>All</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>PlayerStatsButtonTown</id>
    <Text>Town</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>PlayerStatsButtonMafia</id>
    <Text>Mafia</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>PlayerStatsButtonNeutral</id>
    <Text>Neutral</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>PlayerStatsLoading</id>
    <Text>Loading</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>LeaderboardButtonHide</id>
    <Text>Hide</Text>
    <Size>22</Size>
    <Bold>true</Bold>
    <Color>0xFFFF00</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>LeaderboardColumnHeaderRank</id>
    <Text>Rank</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>LeaderboardColumnHeaderName</id>
    <Text>Name</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>LeaderboardColumnHeaderScore</id>
    <Text>Score</Text>
  </Entry>
     
      <!--Annotation>Role Results</Annotation-->
      <Entry>
        <id>ScrollsTitle</id>
    <Text>Scrolls</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>ScrollsEquipped</id>
    <Text>No scrolls equipped</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>TotalLots</id>
    <Text>Total Lots</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>YourLots</id>
    <Text>Your Lots</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>CurrentRole</id>
    <Text>Current Role</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>YourRoleIs</id>
    <Text>Your role is</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>ScrollNotUsed</id>
    <Text>This scroll will not be used.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>MoreInfo</id>
    <Text>More Info</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>HideInfo</id>
    <Text>Hide Info</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>Lots</id>
    <Text>Lots</Text>
  </Entry>
     
      <!--Annotation>Scroll Selection</Annotation-->
     
      <Entry>
        <id>ScrollOdds</id>
    <Text> Odds.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>ScrollOddsDescription</id>
    <Text>x%odds% Odds.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>ScrollSelectionScrolls</id>
    <Text>Scrolls</Text>
    <Size>32</Size>
    <Color>0xE5D6A4</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Align>center</Align>
    <Bold>true</Bold>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>ScrollSelectionInventory</id>
    <Text>Inventory</Text>
    <Size>32</Size>
    <Color>0xE5D6A4</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Align>center</Align>
    <Bold>true</Bold>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>ScrollSelectionEquipLabel</id>
    <Text>Equip</Text>
    <Size>32</Size>
    <Color>0xE5D6A4</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Align>center</Align>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>ScrollSelectionUnequipLabel</id>
    <Text>Unequip</Text>
    <Size>32</Size>
    <Color>0xE5D6A4</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Align>center</Align>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>ScrollSelectionDefaultText</id>
    <Text>Equip scrolls to change your odds of receiving certain roles.</Text>
    <Size>30</Size>
    <Color>0x121212</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Align>center</Align>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>ScrollSelectionSelectScroll</id>
    <Text>Select a scroll from your inventory to equip it.</Text>
    <Size>30</Size>
    <Color>0x121212</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Align>center</Align>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>ScrollSelectionEquipScroll</id>
    <Text>Equip %scroll%?</Text>
    <Size>30</Size>
    <Color>0x121212</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Align>center</Align>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>ScrollSelectionUnequipScroll</id>
    <Text>Unequip %scroll%?</Text>
    <Size>30</Size>
    <Color>0x121212</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Align>center</Align>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>ScrollSelectionTooSimilarScroll</id>
    <Text>Sorry, another scroll is too similar to %scroll%.</Text>
    <Size>30</Size>
    <Color>0x121212</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Align>center</Align>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>ScrollSelectionMaxEquipped</id>
    <Text>You can't equip any more scrolls.</Text>
    <Size>30</Size>
    <Color>0x121212</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Align>center</Align>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>ScrollCellDescription</id>
    <Text>%description%</Text>
    <Size>16</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Align>left</Align>
    <Bold>true</Bold>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>ScrollCellQuantity</id>
    <Text>Owned: %quantity%</Text>
    <Size>16</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Align>left</Align>
    <Bold>true</Bold>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>ScrollOwned</id>
    <Text>Owned: </Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>NoScroll</id>
    <Text>No Scroll</Text>
  </Entry>
     
      <!--Annotation>Search Box</Annotation-->
     
      <Entry>
        <id>Search</id>
    <Text>Search</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>SearchPlaceholder</id>
    <Text>Enter Search</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>SearchSortBy</id>
    <Text>Sort By:</Text>
    <Size>14</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
    <Font>Arial</Font>
      </Entry>
      <Entry>
        <id>SearchSortAlphabetical</id>
    <Text>Alphabetical</Text>
    <Size>14</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
    <Font>Arial</Font>
      </Entry>
      <Entry>
        <id>SearchSortReleaseDate</id>
    <Text>Release Date</Text>
    <Size>14</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
    <Font>Arial</Font>
      </Entry>
      <Entry>
        <id>SearchNotOwned</id>
    <Text>Not Owned</Text>
    <Size>14</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
    <Font>Arial</Font>
      </Entry>
      <Entry>
        <id>SearchCanPurchase</id>
    <Text>Can Purchase</Text>
    <Size>14</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
    <Font>Arial</Font>
      </Entry>
     
      <!--Annotation>Shop</Annotation-->
     
      <Entry>
        <id>ShopPurchasePoints</id>
    <Text>Purchase
Town Points</Text>
    <Size>23</Size>
    <Color>0x000000</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Align>center</Align>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>ShopCharacterSkins</id>
    <Text>Character
Skins</Text>
    <Size>25</Size>
    <Color>0x000000</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Align>center</Align>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>ShopHouses</id>
    <Text>Houses</Text>
    <Size>25</Size>
    <Color>0x000000</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Align>center</Align>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>ShopBundles</id>
    <Text>Bundles</Text>
    <Size>25</Size>
    <Color>0x000000</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Align>center</Align>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>ShopMaps</id>
    <Text>Maps</Text>
    <Size>25</Size>
    <Color>0x000000</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Align>center</Align>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>ShopPets</id>
    <Text>Pets</Text>
    <Size>25</Size>
    <Color>0x000000</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Align>center</Align>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>ShopDeathAnimations</id>
    <Text>Death
Animations</Text>
    <Size>25</Size>
    <Color>0x000000</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Align>center</Align>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>ShopLobbyIcons</id>
    <Text>Lobby
Icons</Text>
    <Size>25</Size>
    <Color>0x000000</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Align>center</Align>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>ShopRedeemCode</id>
    <Text>Redeem
Code</Text>
    <Size>25</Size>
    <Color>0x000000</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Align>center</Align>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>ShopScrolls</id>
    <Text>Scrolls</Text>
    <Size>25</Size>
    <Color>0x000000</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Align>center</Align>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>ShopAccount</id>
    <Text>Account</Text>
    <Size>25</Size>
    <Color>0x000000</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Align>center</Align>
  </Entry>
    	<Entry>
        <id>ShopTaunts</id>
    <Text>Taunts</Text>
    <Size>25</Size>
    <Color>0x000000</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Align>center</Align>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>ShopBuyItem</id>
    <Text>Buy</Text>
    <Size>16</Size>
    <Color>0xFFFF00</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Align>center</Align>
    <Bold>true</Bold>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>ShopUseItem</id>
    <Text>Use</Text>
    <Size>16</Size>
    <Color>0xFFFF00</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Align>center</Align>
    <Bold>true</Bold>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>ShopRAFItemInfo</id>
    <Text>Info</Text>
    <Size>16</Size>
    <Color>0xFFFF00</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Align>center</Align>
    <Bold>true</Bold>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>ShopSteamPowered</id>
    <Text>Steam Powered</Text>
    <Size>12</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
    <Font>Arial</Font>
      </Entry>
      <Entry>
        <id>ShopItemOwned</id>
    <Text>Owned</Text>
    <Size>12</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Align>center</Align>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>ShopItemName</id>
    <Text>%name%</Text>
    <Size>12</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Align>center</Align>
    <Bold>true</Bold>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>ShopItemPrice</id>
    <Text>%price%</Text>
    <Size>12</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
    <Font>Arial</Font>
      </Entry>
      <Entry>
        <id>ShopPackPriceInUSD</id>
    <Text>%price% USD</Text>
    <Size>16</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Align>center</Align>
    <Bold>true</Bold>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>ShopCurrentCurrency</id>
    <Text>Current</Text>
    <Size>14</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
    <Font>Arial</Font>
      </Entry>
      <Entry>
        <id>ShopNameChangeAmount</id>
    <Text>$4.99 USD</Text>
    <Size>24</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Align>center</Align>
    <Bold>true</Bold>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>ShopQuantity</id>
    <Text>Quantity</Text>
    <Size>14</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
    <Font>Arial</Font>
      </Entry>
      <Entry>
        <id>ShopOwnedXOfY</id>
    <Text>Owned: %x% of %y%.</Text>
    <Size>16</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Align>center</Align>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>ShopCostLabel</id>
    <Text>Cost</Text>
    <Size>14</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
    <Font>Arial</Font>
      </Entry>
      <Entry>
        <id>ShopBalanceLabel</id>
    <Text>Balance</Text>
    <Size>14</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
    <Font>Arial</Font>
      </Entry>
      <Entry>
        <id>ShopUnlockWithSteamWallet</id>
    <Text>Unlock with your Steam Wallet</Text>
    <Size>12</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Bold>true</Bold>
    <Align>center</Align>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>ShopUnlockWithPaypal</id>
    <Text>Unlock with your PayPal</Text>
    <Size>12</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Bold>true</Bold>
    <Align>center</Align>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>ShopPaidCurrency</id>
    <Text>Town Points</Text>
    <Size>12</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Bold>true</Bold>
  </Entry>
    	<Entry>
        <id>ShopFreeCurrency</id>
    <Text>Merit Points</Text>
    <Size>12</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Bold>true</Bold>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>ShopRedeemCodeEnterBelow</id>
    <Text>If you have been given a Redeem Code, you may enter it below to redeem your item.</Text>
    <Size>36</Size>
    <Color>0x000000</Color>
    <Font>Arial</Font>
      </Entry>
      <Entry>
        <id>ShopChangeAccountName</id>
    <Text>To change the name of your account from '%name%', enter a new name below.</Text>
    <Size>32</Size>
    <Color>0x000000</Color>
    <Font>Arial</Font>
      </Entry>
      <Entry>
        <id>ShopAccountNameChanged</id>
    <Text>Your name has been changed to '%name%'.</Text>
    <Size>32</Size>
    <Color>0x000000</Color>
    <Font>Arial</Font>
      </Entry>
      <Entry>
        <id>ShopRedeemCodeSubmitButton</id>
    <Text>Submit</Text>
    <Size>20</Size>
    <Color>0xFFFF00</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Bold>true</Bold>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RedeemCodeIncorrect</id>
    <Text>That code was incorrect.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RedeemCodeAlreadyUsed</id>
    <Text>That code was already used.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RedeemCodeSuccess</id>
    <Text>Redeem code was successfully redeemed.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RedeemCodeAccountNameChange</id>
    <Text>You now own an Account Name Change item.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>NotEnoughTownPoints</id>
    <Text>You do not have enough Town Points for this purchase.

You can purchase more Town Points to continue.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>NotEnoughFreeCurrency</id>
    <Text>You do not have enough Merit Points for this purchase.

You can earn more Merit Points and then try again.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>CongratsTownPoints</id>
    <Text>You have received %quantity% town points.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>SuccessPurchaseCharacter</id>
    <Text>You have successfully purchased the selected character skin.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>SuccessPurchaseHouse</id>
    <Text>You have successfully purchased the selected house.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>SuccessPurchaseBackground</id>
    <Text>You have successfully purchased the selected map.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>SuccessPurchasePet</id>
    <Text>You have successfully purchased the selected pet.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>SuccessPurchasePack</id>
    <Text>You have successfully purchased the selected bundle.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>SuccessPurchaseDeath</id>
    <Text>You have successfully purchased the selected death animation.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>SuccessPurchaseLobbyIcon</id>
    <Text>You have successfully purchased the selected lobby icon.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>SuccessPurchaseScroll</id>
    <Text>You have successfully purchased %quantity% of the selected scoll.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>SuccessPurchasePromo</id>
    <Text>You have successfully purchased the selected items.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>SuccessPurchaseAccountItem</id>
    <Text>You have successfully purchased the selected item.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>FailurePurchaseAlreadyOwned</id>
    <Text>Error:

Purchase failed. You already own this product.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>FailurePurchaseUnknownProduct</id>
    <Text>Error:

Purchase failed. Unknown product.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>FailurePurchaseInvalidPrice</id>
    <Text>Error:

Purchase failed. The price was invalid.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>FailurePurchaseInsufficientPoints</id>
    <Text>Error:

Purchase failed. You do not have enough points.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>FailurePurchaseMaxQuantity</id>
    <Text>Error:

Purchase failed. You already own the maximum number of this product.</Text>
  </Entry>
     
      <!-- Account Name Change -->
      	<Entry>
        <id>NameChangeCheckButton</id>
    <Text>Submit</Text>
    <Size>28</Size>
    <Color>0xFFFF00</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Bold>true</Bold>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>NameChangeBuyButton</id>
    <Text>Buy</Text>
    <Size>28</Size>
    <Color>0xFFFF00</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Bold>true</Bold>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>NameChangeButton</id>
    <Text>Change Name</Text>
    <Size>28</Size>
    <Color>0xFFFF00</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Bold>true</Bold>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>NameChangeTitle</id>
    <Text>Change Account Name</Text>
    <Size>64</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
    <Font>Ghoulish</Font>
        <Bold>false</Bold>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>NameVerifyInput</id>
    <Text></Text>
    <Size>36</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Bold>true</Bold>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>NameChangeCurrently</id>
    <Text>(Currently %name%)</Text>
    <Size>32</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Bold>false</Bold>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>NameChangeCheckAvailability</id>
    <Text>Check availability:</Text>
    <Size>32</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
    <Font>Ghoulish</Font>
        <Bold>false</Bold>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>NameChangePurchase</id>
    <Text>Purchase Name Change</Text>
    <Size>36</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Bold>false</Bold>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>NameChangePlaceholder</id>
    <Text>Enter New Account Name</Text>
    <Size>36</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Bold>false</Bold>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>NameChangeAmount</id>
    <Text>$4.99 USD</Text>
    <Size>36</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Bold>true</Bold>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AccountNameLength</id>
    <Text>Name must be at least 3 characters long and no more than 20 characters!</Text>
    <Size>28</Size>
    <Color>0xFFFF00</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Bold>true</Bold>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AccountNameNoSpacesOrSpecialChars</id>
    <Text>Names may only contain upper and lower case letters, or numbers.
(a-z, A-Z, 0-9)

No spaces or special characters are allowed.</Text>
    <Size>28</Size>
    <Color>0xFFFF00</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Bold>true</Bold>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AccountNameAvailable</id>
    <Text>The name '%name%' is currently available.</Text>
    <Size>28</Size>
    <Color>0xFFFF00</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Bold>true</Bold>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AccountNameNotAvailable</id>
    <Text>The name '%name%' is not available. Please choose another name.</Text>
    <Size>28</Size>
    <Color>0xFFFF00</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Bold>true</Bold>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AccountNameChangeRequired</id>
    <Text>Account Name Change Required.

You have been flagged for a mandatory account name change. Please change your account name.</Text>
    <Size>28</Size>
    <Color>0xFFFF00</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Bold>true</Bold>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AccountNameSuccessfullyChanged</id>
    <Text>'%name%' is your new account name.

You will now need to use this name to log into the game and the forums.</Text>
    <Size>28</Size>
    <Color>0xFFFF00</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Bold>true</Bold>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AccountNameNoPurchaseOrFlag</id>
    <Text>Cannot change account name. You have not purchased an account name change and you have not been flagged for mandatory name change.</Text>
    <Size>28</Size>
    <Color>0xFFFF00</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Bold>true</Bold>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AccountNameUnrecognizedResponse</id>
    <Text>Cannot change account name. Unrecognized response received.</Text>
    <Size>28</Size>
    <Color>0xFFFF00</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Bold>true</Bold>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AccountNameChangeForUSD</id>
    <Text>Change your username for $4.99 USD?

Your chosen username is not reserved. You will be granted the right to change your name to any available name you wish.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AccountNameChangeOk</id>
    <Text>Okay</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AccountNameChangeNo</id>
    <Text>No</Text>
  </Entry>
     
     
      <!--Annotation>RAF Popup</Annotation-->
      <Entry>
        <id>RAFHowTo</id>
    <Text>Unlock this item by referring friends!</Text>
    <Size>16</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Bold>true</Bold>
    <Align>center</Align>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RAFReward1</id>
    <Text>1 Friend = +100 Town Points</Text>
    <Size>16</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Bold>true</Bold>
    <Align>center</Align>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RAFReward2</id>
    <Text>2 Friends = +100 Town Points + Lobby Icon</Text>
    <Size>16</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Bold>true</Bold>
    <Align>center</Align>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RAFReward3</id>
    <Text>3 Friends = +100 Town Points + Fish Pet</Text>
    <Size>16</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Bold>true</Bold>
    <Align>center</Align>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RAFReward4</id>
    <Text>4 Friends = +100 Town Points</Text>
    <Size>16</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Bold>true</Bold>
    <Align>center</Align>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RAFReward5</id>
    <Text>5 Friends = +100 Town Points + Grim Reaper</Text>
    <Size>16</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Bold>true</Bold>
    <Align>center</Align>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RAFClickLink</id>
    <Text>Click Me For More Refer-A-Friend Info!</Text>
  </Entry>
     
     
      <!--Annotation>RAF Grant Popup</Annotation-->
     
      <Entry>
        <id>RAFTownPoints</id>
    <Text>Town Points</Text>
    <Size>72</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
    <Font>Ghoulish</Font>
        <Bold>true</Bold>
    <Align>left</Align>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RAFUnlocked</id>
    <Text>Unlocked</Text>
    <Size>48</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
    <Font>Ghoulish</Font>
        <Bold>true</Bold>
    <Align>center</Align>
  </Entry>
     
      <!--Annotation>ShopPoints</Annotation-->
     
      <Entry>
        <id>PointsFiveDollarHeader</id>
    <Text>$5.00 USD</Text>
    <Size>16</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Align>center</Align>
    <Bold>true</Bold>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>PointsFiveDollarTPLarge</id>
    <Text>1300</Text>
    <Size>26</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Bold>true</Bold>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>PointsFiveDollarTPSmall</id>
    <Text>1300 Town Points</Text>
    <Size>12</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
    <Font>Arial</Font>
      </Entry>
      <Entry>
        <id>PointsFiveDollarTPBonus</id>
    <Text>+0 Bonus</Text>
    <Size>12</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
    <Font>Arial</Font>
      </Entry>
     
      <Entry>
        <id>PointsTenDollarHeader</id>
    <Text>$10.00 USD</Text>
    <Size>16</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Align>center</Align>
    <Bold>true</Bold>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>PointsTenDollarTPLarge</id>
    <Text>2760</Text>
    <Size>26</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Bold>true</Bold>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>PointsTenDollarTPSmall</id>
    <Text>2600 Town Points</Text>
    <Size>12</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
    <Font>Arial</Font>
      </Entry>
      <Entry>
        <id>PointsTenDollarTPBonus</id>
    <Text>+160 Bonus</Text>
    <Size>12</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
    <Font>Arial</Font>
      </Entry>
     
      <Entry>
        <id>PointsTwentyDollarHeader</id>
    <Text>$20.00 USD</Text>
    <Size>16</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Align>center</Align>
    <Bold>true</Bold>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>PointsTwentyDollarTPLarge</id>
    <Text>5600</Text>
    <Size>26</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Bold>true</Bold>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>PointsTwentyDollarTPSmall</id>
    <Text>5200 Town Points</Text>
    <Size>12</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
    <Font>Arial</Font>
      </Entry>
      <Entry>
        <id>PointsTwentyDollarTPBonus</id>
    <Text>+400 Bonus</Text>
    <Size>12</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
    <Font>Arial</Font>
      </Entry>
     
      <Entry>
        <id>PointsThirtyFiveDollarHeader</id>
    <Text>$35.00 USD</Text>
    <Size>16</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Align>center</Align>
    <Bold>true</Bold>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>PointsThirtyFiveDollarTPLarge</id>
    <Text>10000</Text>
    <Size>26</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Bold>true</Bold>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>PointsThirtyFiveDollarTPSmall</id>
    <Text>9100 Town Points</Text>
    <Size>12</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
    <Font>Arial</Font>
      </Entry>
      <Entry>
        <id>PointsThirtyFiveDollarTPBonus</id>
    <Text>+900 Bonus</Text>
    <Size>12</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
    <Font>Arial</Font>
      </Entry>
     
      <Entry>
        <id>PointsFiftyDollarHeader</id>
    <Text>$50.00 USD</Text>
    <Size>16</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Align>center</Align>
    <Bold>true</Bold>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>PointsFiftyDollarTPLarge</id>
    <Text>14400</Text>
    <Size>26</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Bold>true</Bold>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>PointsFiftyDollarTPSmall</id>
    <Text>13000 Town Points</Text>
    <Size>12</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
    <Font>Arial</Font>
      </Entry>
      <Entry>
        <id>PointsFiftyDollarTPBonus</id>
    <Text>+1400 Bonus</Text>
    <Size>12</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
    <Font>Arial</Font>
      </Entry>
     
      <Entry>
        <id>PointsHundredDollarHeader</id>
    <Text>$100.00 USD</Text>
    <Size>16</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Align>center</Align>
    <Bold>true</Bold>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>PointsHundredDollarTPLarge</id>
    <Text>30000</Text>
    <Size>26</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
    <Font>Arial</Font>
        <Bold>true</Bold>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>PointsHundredDollarTPSmall</id>
    <Text>26000 Town Points</Text>
    <Size>12</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
    <Font>Arial</Font>
      </Entry>
      <Entry>
        <id>PointsHundredDollarTPBonus</id>
    <Text>+4000 Bonus</Text>
    <Size>12</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
    <Font>Arial</Font>
      </Entry>
     
     
      <!--Annotation>Achievement Browser</Annotation-->
     
      <Entry>
        <id>Filters</id>
    <Text>Filters</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementBrowser</id>
    <Text>Achievement Browser</Text>
  </Entry>
     
     
      <!--Annotation>Achievements</Annotation-->
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle0</id>
    <Text>Initiation</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc0</id>
    <Text>Win your first game of Town of Salem</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle1</id>
    <Text>Novice</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc1</id>
    <Text>Win 5 games of Town of Salem</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle2</id>
    <Text>Apprentice</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc2</id>
    <Text>Win 10 games of Town of Salem</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle3</id>
    <Text>Dedicated</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc3</id>
    <Text>Win 25 games of Town of Salem</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle4</id>
    <Text>Patriarch</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc4</id>
    <Text>Win 50 games of Town of Salem</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle5</id>
    <Text>Zealous</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc5</id>
    <Text>Win 100 games of Town of Salem</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle6</id>
    <Text>Iconic</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc6</id>
    <Text>Win 250 games of Town of Salem</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle7</id>
    <Text>Chaperon</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc7</id>
    <Text>Win your first game as a Bodyguard</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle8</id>
    <Text>Safeguard</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc8</id>
    <Text>Win 5 games as a Bodyguard</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle9</id>
    <Text>Protector</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc9</id>
    <Text>Win 10 games as a Bodyguard</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle10</id>
    <Text>Warden</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc10</id>
    <Text>Win 25 games as a Bodyguard</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle11</id>
    <Text>Practitioner</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc11</id>
    <Text>Win your first game as a Doctor</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle12</id>
    <Text>Healer</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc12</id>
    <Text>Win 5 games as a Doctor</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle13</id>
    <Text>Medic</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc13</id>
    <Text>Win 10 games as a Doctor</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle14</id>
    <Text>Surgeon</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc14</id>
    <Text>Win 25 games as a Doctor</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle15</id>
    <Text>Attendant</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc15</id>
    <Text>Win your first game as an Escort</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle16</id>
    <Text>Tailgater</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc16</id>
    <Text>Win 5 games as an Escort</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle17</id>
    <Text>Great Company</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc17</id>
    <Text>Win 10 games as an Escort</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle18</id>
    <Text>Master of Distraction</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc18</id>
    <Text>Win 25 games as an Escort</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle19</id>
    <Text>Detective</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc19</id>
    <Text>Win your first game as an Investigator</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle20</id>
    <Text>Gumshoe</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc20</id>
    <Text>Win 5 games as an Investigator</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle21</id>
    <Text>Private Eye</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc21</id>
    <Text>Win 10 games as an Investigator</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle22</id>
    <Text>Sherlock Holmes</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc22</id>
    <Text>Win 25 games as an Investigator</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle23</id>
    <Text>Prison Warden</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc23</id>
    <Text>Win your first game as a Jailor</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle24</id>
    <Text>Correctional Officer</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc24</id>
    <Text>Win 5 games as a Jailor</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle25</id>
    <Text>Locked Up</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc25</id>
    <Text>Win 10 games as a Jailor</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle26</id>
    <Text>Penitentiary</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc26</id>
    <Text>Win 25 games as a Jailor</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle27</id>
    <Text>Sentry</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc27</id>
    <Text>Win your first game as a Lookout</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle28</id>
    <Text>Eagle Eye</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc28</id>
    <Text>Win 5 games as a Lookout</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle29</id>
    <Text>Hawk</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc29</id>
    <Text>Win 10 games as a Lookout</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle30</id>
    <Text>Sentinel</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc30</id>
    <Text>Win 25 games as a Lookout</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle31</id>
    <Text>Supervisor</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc31</id>
    <Text>Win your first game as a Mayor</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle32</id>
    <Text>Ambassador</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc32</id>
    <Text>Win 5 games as a Mayor</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle33</id>
    <Text>Executive</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc33</id>
    <Text>Win 10 games as a Mayor</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle34</id>
    <Text>Commander and Chief</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc34</id>
    <Text>Win 25 games as a Mayor</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle35</id>
    <Text>Oracle</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc35</id>
    <Text>Win your first game as a Medium</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle36</id>
    <Text>Prophet</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc36</id>
    <Text>Win 5 games as a Medium</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle37</id>
    <Text>Diviner</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc37</id>
    <Text>Win 10 games as a Medium</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle38</id>
    <Text>Harbinger</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc38</id>
    <Text>Win 25 games as a Medium</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle39</id>
    <Text>The Avenger</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc39</id>
    <Text>Win your first game as a Retributionist</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle40</id>
    <Text>Vengeance</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc40</id>
    <Text>Win 5 games as a Retributionist</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle41</id>
    <Text>Revitalize</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc41</id>
    <Text>Win 10 games as a Retributionist</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle42</id>
    <Text>Reanimate</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc42</id>
    <Text>Win 25 games as a Retributionist</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle43</id>
    <Text>Enforce the Law</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc43</id>
    <Text>Win your first game as a Sheriff</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle44</id>
    <Text>Marshall</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc44</id>
    <Text>Win 5 games as a Sheriff</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle45</id>
    <Text>Constable</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc45</id>
    <Text>Win 10 games as a Sheriff</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle46</id>
    <Text>Deputy</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc46</id>
    <Text>Win 25 games as a Sheriff</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle47</id>
    <Text>Espionage</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc47</id>
    <Text>Win your first game as a Spy</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle48</id>
    <Text>Sleuth</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc48</id>
    <Text>Win 5 games as a Spy</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle49</id>
    <Text>Undercover Agent</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc49</id>
    <Text>Win 10 games as a Spy</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle50</id>
    <Text>CIA</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc50</id>
    <Text>Win 25 games as a Spy</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle51</id>
    <Text>Courier</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc51</id>
    <Text>Win your first game as a Transporter</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle52</id>
    <Text>Envoy</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc52</id>
    <Text>Win 5 games as a Transporter</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle53</id>
    <Text>Public Transportation</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc53</id>
    <Text>Win 10 games as a Transporter</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle54</id>
    <Text>Precious Cargo</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc54</id>
    <Text>Win 25 games as a Transporter</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle55</id>
    <Text>Battle-Hardened</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc55</id>
    <Text>Win your first game as a Veteran</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle56</id>
    <Text>Soldier</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc56</id>
    <Text>Win 5 games as a Veteran</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle57</id>
    <Text>Warrior</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc57</id>
    <Text>Win 10 games as a Veteran</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle58</id>
    <Text>Sergeant</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc58</id>
    <Text>Win 25 games as a Veteran</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle59</id>
    <Text>Mercenary</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc59</id>
    <Text>Win your first game as a Vigilante</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle60</id>
    <Text>Justice</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc60</id>
    <Text>Win 5 games as a Vigilante</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle61</id>
    <Text>Smoking Gun</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc61</id>
    <Text>Win 10 games as a Vigilante</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle62</id>
    <Text>Judicatory</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc62</id>
    <Text>Win 25 games as a Vigilante</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle63</id>
    <Text>Extortion</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc63</id>
    <Text>Win your first game as a Blackmailer</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle64</id>
    <Text>Hush Money</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc64</id>
    <Text>Win 5 games as a Blackmailer</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle65</id>
    <Text>Deceitful</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc65</id>
    <Text>Win 10 games as a Blackmailer</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle66</id>
    <Text>Treachery</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc66</id>
    <Text>Win 25 games as a Blackmailer</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle67</id>
    <Text>Private Detective</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc67</id>
    <Text>Win your first game as a Consigliere</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle68</id>
    <Text>Interrogate</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc68</id>
    <Text>Win 5 games as a Consigliere</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle69</id>
    <Text>Cross-Examine</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc69</id>
    <Text>Win 10 games as a Consigliere</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle70</id>
    <Text>Snooper</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc70</id>
    <Text>Win 25 games as a Consigliere</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle71</id>
    <Text>Accompany</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc71</id>
    <Text>Win your first game as a Consort</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle72</id>
    <Text>Companion</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc72</id>
    <Text>Win 5 games as a Consort</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle73</id>
    <Text>Divert Your Attention</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc73</id>
    <Text>Win 10 games as a Consort</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle74</id>
    <Text>Entertainer</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc74</id>
    <Text>Win 25 games as a Consort</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle75</id>
    <Text>Camouflage</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc75</id>
    <Text>Win your first game as a Disguiser</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle76</id>
    <Text>Masquerade</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc76</id>
    <Text>Win 5 games as a Disguiser</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle77</id>
    <Text>Smoke Screen</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc77</id>
    <Text>Win 10 games as a Disguiser</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle78</id>
    <Text>Master of Disguise</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc78</id>
    <Text>Win 25 games as a Disguiser</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle79</id>
    <Text>Slander</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc79</id>
    <Text>Win your first game as a Framer</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle80</id>
    <Text>Incriminate</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc80</id>
    <Text>Win 5 games as a Framer</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle81</id>
    <Text>Plant the Evidence</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc81</id>
    <Text>Win 10 games as a Framer</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle82</id>
    <Text>Shift the Blame</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc82</id>
    <Text>Win 25 games as a Framer</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle83</id>
    <Text>Leader of the Mafia</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc83</id>
    <Text>Win your first game as a Godfather</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle84</id>
    <Text>Cosa Nostra</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc84</id>
    <Text>Win 5 games as a Godfather</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle85</id>
    <Text>Organized Crime</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc85</id>
    <Text>Win 10 games as a Godfather</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle86</id>
    <Text>Evil Syndicate</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc86</id>
    <Text>Win 25 games as a Godfather</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle87</id>
    <Text>Custodian</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc87</id>
    <Text>Win your first game as a Janitor</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle88</id>
    <Text>Clean as a Whistle</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc88</id>
    <Text>Win 5 games as a Janitor</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle89</id>
    <Text>Neat as a Button</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc89</id>
    <Text>Win 10 games as a Janitor</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle90</id>
    <Text>Sanitary Duty</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc90</id>
    <Text>Win 25 games as a Janitor</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle91</id>
    <Text>Mobster</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc91</id>
    <Text>Win your first games as a Mafioso</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle92</id>
    <Text>Gangster</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc92</id>
    <Text>Win 5 games as a Mafioso</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle93</id>
    <Text>Hoodlum</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc93</id>
    <Text>Win 10 games as a Mafioso</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle94</id>
    <Text>Thug</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc94</id>
    <Text>Win 25 games as a Mafioso</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle95</id>
    <Text>Oblivious</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc95</id>
    <Text>Win your first game as an Amnesiac</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle96</id>
    <Text>Forgetful</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc96</id>
    <Text>Win 5 games as an Amnesiac</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle97</id>
    <Text>Clouded Mind</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc97</id>
    <Text>Win 10 games as an Amnesiac</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle98</id>
    <Text>Blackout</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc98</id>
    <Text>Win 25 games as an Amnesiac</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle99</id>
    <Text>Pyromaniac</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc99</id>
    <Text>Win your first game as an Arsonist</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle100</id>
    <Text>Firebug</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc100</id>
    <Text>Win 5 games as an Arsonist</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle101</id>
    <Text>Incendiary</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc101</id>
    <Text>Win 10 games as an Arsonist</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle102</id>
    <Text>Ifrit</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc102</id>
    <Text>Win 25 games as an Arsonist</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle103</id>
    <Text>Firing Squad</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc103</id>
    <Text>Win your first game as an Executioner</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle104</id>
    <Text>Guillotine</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc104</id>
    <Text>Win 5 games as an Executioner</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle105</id>
    <Text>Lynch 'Em</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc105</id>
    <Text>Win 10 games as an Executioner</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle106</id>
    <Text>Gas Chamber</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc106</id>
    <Text>Win 25 games as an Executioner</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle107</id>
    <Text>Joker</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc107</id>
    <Text>Win your first game as a Jester</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle108</id>
    <Text>Trickster</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc108</id>
    <Text>Win 5 games as a Jester</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle109</id>
    <Text>Suicidal</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc109</id>
    <Text>Win 10 games as a Jester</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle110</id>
    <Text>Lunatic</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc110</id>
    <Text>Win 25 games as a Jester</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle111</id>
    <Text>Lonely Killer</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc111</id>
    <Text>Win your first game as a Serial Killer</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle112</id>
    <Text>Murderer</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc112</id>
    <Text>Win 5 games as a Serial Killer</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle113</id>
    <Text>Psychopath</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc113</id>
    <Text>Win 10 games as a Serial Killer</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle114</id>
    <Text>Sociopath</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc114</id>
    <Text>Win 25 games as a Serial Killer</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle115</id>
    <Text>I'm not gon' give up!</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc115</id>
    <Text>Win your first game as a Survivor</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle116</id>
    <Text>Refuse to Die</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc116</id>
    <Text>Win 5 games as a Survivor</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle117</id>
    <Text>Persevere</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc117</id>
    <Text>Win 10 games as a Survivor</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle118</id>
    <Text>Still Standing</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc118</id>
    <Text>Win 25 games as a Survivor</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle119</id>
    <Text>Occultist</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc119</id>
    <Text>Win your first game as a Witch</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle120</id>
    <Text>Enchantress</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc120</id>
    <Text>Win 5 games as a Witch</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle121</id>
    <Text>Voodoo</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc121</id>
    <Text>Win 10 games as a Witch</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle122</id>
    <Text>Warlock</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc122</id>
    <Text>Win 25 games as a Witch</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle123</id>
    <Text>I'll save you!</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc123</id>
    <Text>Successfully protect someone from being attacked.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle124</id>
    <Text>Bulletproof</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc124</id>
    <Text>Have your bulletproof vest save you from death.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle125</id>
    <Text>Tango Down</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc125</id>
    <Text>Kill the Godfather while protecting someone.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle126</id>
    <Text>Need Medical Attention?</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc126</id>
    <Text>Heal someone who was attacked.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle127</id>
    <Text>Where does it hurt?</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc127</id>
    <Text>Save 3 people in one game.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle128</id>
    <Text>Stitch Yourself</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc128</id>
    <Text>Heal yourself after being attacked.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle129</id>
    <Text>Hey There</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc129</id>
    <Text>Successfully role block someone.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle130</id>
    <Text>Dangerous Work</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc130</id>
    <Text>Die from visiting a Serial Killer.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle131</id>
    <Text>I look good!</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc131</id>
    <Text>Role block yourself.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle132</id>
    <Text>Who are you?</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc132</id>
    <Text>Successfully investigate someone.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle133</id>
    <Text>Who am I?</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc133</id>
    <Text>Investigate yourself.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle134</id>
    <Text>Execution</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc134</id>
    <Text>Successfully execute someone.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle135</id>
    <Text>Flawless Executioner</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc135</id>
    <Text>Execute 3 non-town members in a game.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle136</id>
    <Text>I knew it!</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc136</id>
    <Text>Be killed by the Serial Killer you jailed.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle137</id>
    <Text>I see you</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc137</id>
    <Text>Successfully watch someone at night.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle138</id>
    <Text>It's a party</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc138</id>
    <Text>Have 5 or more people visit your target.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle139</id>
    <Text>Incognito</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc139</id>
    <Text>Win without revealing yourself as the Mayor.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle140</id>
    <Text>Fearless</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc140</id>
    <Text>Reveal yourself as Mayor on day 1.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle141</id>
    <Text>Faith in the Town</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc141</id>
    <Text>Be acquitted without revealing to the Town.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle142</id>
    <Text>Talk to a Pyro</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc142</id>
    <Text>Communicate with an Arsonist.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle143</id>
    <Text>Talk to the Mob</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc143</id>
    <Text>Communicate with the Godfather.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle144</id>
    <Text>Talk to a Psychopath</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc144</id>
    <Text>Communicate with a Serial Killer.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle145</id>
    <Text>Not Suspicious</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc145</id>
    <Text>Find someone to not be suspicious.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle146</id>
    <Text>Busted</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc146</id>
    <Text>Find a member of the Mafia.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle147</id>
    <Text>Got You</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc147</id>
    <Text>Find a Serial Killer.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle148</id>
    <Text>Big Ears</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc148</id>
    <Text>Listen to a private message.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle149</id>
    <Text>Saw it coming!</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc149</id>
    <Text>See a member of the mafia targeting you.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle150</id>
    <Text>Too Many Mafia</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc150</id>
    <Text>See 4 or more mafia visit people at night.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle151</id>
    <Text>Can't Touch Me!</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc151</id>
    <Text>Transport yourself with someone else.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle152</id>
    <Text>Stop hittin' yourself</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc152</id>
    <Text>Make someone attack themself.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle153</id>
    <Text>Perfect Shot</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc153</id>
    <Text>Shoot 3 Non-Town in a single game.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle154</id>
    <Text>Ouch</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc154</id>
    <Text>Shoot yourself at night.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle155</id>
    <Text>Why Won't They Die?</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc155</id>
    <Text>Shoot 3 people who can't die at night.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle156</id>
    <Text>Welcome Back Doc</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc156</id>
    <Text>Resurrect a Doctor.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle157</id>
    <Text>Encore</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc157</id>
    <Text>Resurrect a Sheriff.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle158</id>
    <Text>Second Chance</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc158</id>
    <Text>Resurrect a Jailor.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle159</id>
    <Text>Lucky Paranoia</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc159</id>
    <Text>Win a game without killing any town members.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle160</id>
    <Text>Massacre</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc160</id>
    <Text>Kill three people in one night.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle161</id>
    <Text>Not Paranoid</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc161</id>
    <Text>Win without going on alert all game.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle162</id>
    <Text>Oops</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc162</id>
    <Text>Blackmail a member of the mafia.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle163</id>
    <Text>Self-Conscious</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc163</id>
    <Text>Blackmail yourself.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle164</id>
    <Text>Gag Order</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc164</id>
    <Text>Blackmail the same person 3 times.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle165</id>
    <Text>Kill him, Quick!</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc165</id>
    <Text>Find a Sheriff.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle166</id>
    <Text>How'd that happen?</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc166</id>
    <Text>Find a Godfather.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle167</id>
    <Text>Uh Oh</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc167</id>
    <Text>Find a Veteran.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle168</id>
    <Text>Dangerous Profession</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc168</id>
    <Text>Die to the Serial Killer you visited.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle169</id>
    <Text>Distracting</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc169</id>
    <Text>Role block yourself.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle170</id>
    <Text>It's a trap!</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc170</id>
    <Text>Role block the Godfather.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle171</id>
    <Text>Slippery Chameleon</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc171</id>
    <Text>Successfully disguise your role 3 times in one game.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle172</id>
    <Text>Master of Deceit</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc172</id>
    <Text>Deceive the Town with a fake role upon your death.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle173</id>
    <Text>That was pointless</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc173</id>
    <Text>Frame a member of the Mafia.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle174</id>
    <Text>Whoops</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc174</id>
    <Text>Frame yourself.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle175</id>
    <Text>Mastermind</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc175</id>
    <Text>Win the game without dying.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle176</id>
    <Text>On Strike</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc176</id>
    <Text>Win the game without cleaning any bodies.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle177</id>
    <Text>Impossible!</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc177</id>
    <Text>Manage to clean up your own dead body.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle178</id>
    <Text>Michael Corleone</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc178</id>
    <Text>Be promoted to the Godfather.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle179</id>
    <Text>Loyal Servant</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc179</id>
    <Text>Win without dying or becoming the Godfather.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle180</id>
    <Text>I am who I am.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc180</id>
    <Text>Remember that you were an Amnesiac.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle181</id>
    <Text>Still Neutral</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc181</id>
    <Text>Remember that you were a Survivor.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle182</id>
    <Text>Taking Sides</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc182</id>
    <Text>Remember that you were a member of the Mafia.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle183</id>
    <Text>It's gettin' hot in here</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc183</id>
    <Text>Ignite yourself.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle184</id>
    <Text>Disco Inferno</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc184</id>
    <Text>Ignite 5 or more people in one night.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle185</id>
    <Text>There can be only one.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc185</id>
    <Text>Ignite a Serial Killer and Godfather in the same night.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle186</id>
    <Text>Quick Execution</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc186</id>
    <Text>Get your target lynched on day 2.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle187</id>
    <Text>Popular Target</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc187</id>
    <Text>Be attacked 5 or more times in a game.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle188</id>
    <Text>Live Once, Die Twice</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc188</id>
    <Text>Lynch your target twice in one game.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle189</id>
    <Text>Godfather's Phantom</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc189</id>
    <Text>Haunt the Godfather.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle190</id>
    <Text>Serial Killer's Specter</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc190</id>
    <Text>Haunt a Serial Killer.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle191</id>
    <Text>Arsonist's Evil Spirit</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc191</id>
    <Text>Haunt an Arsonist.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle192</id>
    <Text>Dexter Morgan</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc192</id>
    <Text>Kill the Jailor who jailed you.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle193</id>
    <Text>Bay Harbor Butcher</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc193</id>
    <Text>Kill 5 or more people in one game.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle194</id>
    <Text>Psychopathic Pact</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc194</id>
    <Text>Win the game with another Serial Killer.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle195</id>
    <Text>Not Afraid</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc195</id>
    <Text>Win without using a bulletproof vest.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle196</id>
    <Text>Kevlar</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc196</id>
    <Text>Have your bulletproof vest save you from death.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle197</id>
    <Text>Trusting a Psycho</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc197</id>
    <Text>Win with a Serial Killer.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle198</id>
    <Text>Two Birds, One Stone</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc198</id>
    <Text>Make a Vigilante shoot another town member.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle199</id>
    <Text>Double-Edged Sword</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc199</id>
    <Text>Force 2 Town members to die to a Veteran in a game.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle200</id>
    <Text>Directing the Blade</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc200</id>
    <Text>Control a Serial Killer 5 times in a game.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle201</id>
    <Text>The Perfect Town</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc201</id>
    <Text>Win with all Town members still alive.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle202</id>
    <Text>The Sicilian Mafia</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc202</id>
    <Text>Win with all Mafia members still alive.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle203</id>
    <Text>Close Call</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc203</id>
    <Text>Be acquitted by a tie vote.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle204</id>
    <Text>Marathon</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc204</id>
    <Text>Have a game last 10 days.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle205</id>
    <Text>Half Way There</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc205</id>
    <Text>Win with half of the Town roles.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle206</id>
    <Text>Adept of the Town</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc206</id>
    <Text>Win with all of the Town roles.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle207</id>
    <Text>Discipline for Crime</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc207</id>
    <Text>Win with half of the Mafia roles.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle208</id>
    <Text>Adept of the Mafia</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc208</id>
    <Text>Win with all of the Mafia roles.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle209</id>
    <Text>Pacifist in Training</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc209</id>
    <Text>Win with half of the Neutral roles.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle210</id>
    <Text>Indifferent</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc210</id>
    <Text>Win with all of the Neutral roles.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle211</id>
    <Text>Fifty-Fifty</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc211</id>
    <Text>Win with half of the roles.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle212</id>
    <Text>Town of Salem Expert</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc212</id>
    <Text>Win with every role.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle213</id>
    <Text>Daily Bonus</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc213</id>
    <Text>First win of the day.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle214</id>
    <Text>Kickstarter</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc214</id>
    <Text>Your donation made this game possible.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle215</id>
    <Text>Savage</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc215</id>
    <Text>Win your first game as a Werewolf.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle216</id>
    <Text>Lycan</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc216</id>
    <Text>Win 5 games as a Werewolf.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle217</id>
    <Text>Wild Beast</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc217</id>
    <Text>Win 10 games as a Werewolf.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle218</id>
    <Text>Mauled</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc218</id>
    <Text>Win 25 games as a Werewolf.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle219</id>
    <Text>Rampage</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc219</id>
    <Text>Attack 5 people in one night.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle220</id>
    <Text>Triple Threat</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc220</id>
    <Text>Kill a Godfather, Arsonist and Serial Killer in the same night.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle221</id>
    <Text>Jailbreak</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc221</id>
    <Text>Kill the Jailor who jailed you.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle222</id>
    <Text>Counterfeit Connoisseur</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc222</id>
    <Text>Successfully forge a will.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle223</id>
    <Text>Derailed</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc223</id>
    <Text>Forge a will on an Investigator.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle224</id>
    <Text>Could Be Worse?</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc224</id>
    <Text>Forge a will on yourself.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle225</id>
    <Text>Whoops!</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc225</id>
    <Text>Forge a will on a Mafia member.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle226</id>
    <Text>Fabricate</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc226</id>
    <Text>Win your first game as a Forger.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle227</id>
    <Text>Misdirection</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc227</id>
    <Text>Win 5 games as a Forger.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle228</id>
    <Text>Counterfeiter</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc228</id>
    <Text>Win 10 games as a Forger.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle229</id>
    <Text>The Proof Is In The Pudding</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc229</id>
    <Text>Win 25 games as a Forger.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle230</id>
    <Text>Blade</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc230</id>
    <Text>Win 1 game as a Vampire Hunter.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle231</id>
    <Text>Abraham Lincoln</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc231</id>
    <Text>Win 5 games as a Vampire Hunter.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle232</id>
    <Text>Van Helsing</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc232</id>
    <Text>Win 10 games as a Vampire Hunter.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle233</id>
    <Text>Alucard</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc233</id>
    <Text>Win 25 games as a Vampire Hunter.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle234</id>
    <Text>Count Dracula</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc234</id>
    <Text>Win 1 game as a Vampire.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle235</id>
    <Text>Bill Compton</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc235</id>
    <Text>Win 5 games as a Vampire.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle236</id>
    <Text>Night Walker</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc236</id>
    <Text>Win 10 games as a Vampire.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle237</id>
    <Text>Nocturnal</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc237</id>
    <Text>Win 25 games as a Vampire.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle238</id>
    <Text>Stake the Damned</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc238</id>
    <Text>Stake a Vampire.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle239</id>
    <Text>Buffy the Vampire Slayer</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc239</id>
    <Text>Kill 3 Vampires in one game.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle240</id>
    <Text>Constantine</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc240</id>
    <Text>Kill 2 Vampires in one night.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle241</id>
    <Text>Blood Lust</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc241</id>
    <Text>Convert someone to be a Vampire.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle242</id>
    <Text>True Blood</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc242</id>
    <Text>Convert 3 people to vampires in one game.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>AchievementTitle243</id>
    <Text>Grave Endeavors</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AchievementDesc243</id>
    <Text>Win without having any Vampires die.</Text>
  </Entry>
     
      <!--Annotation>ToS UI</Annotation-->
     
      <Entry>
        <id>RoleSelectedDesc_0</id>
    <Text>You are an ex-soldier who secretly makes a living by selling protection</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleSelectedDesc_1</id>
    <Text>You are a surgeon skilled in trauma care who secretly heals people.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleSelectedDesc_2</id>
    <Text>You are a beautiful woman skilled in distraction.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleSelectedDesc_3</id>
    <Text>You are a private eye who secretly gathers information.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleSelectedDesc_4</id>
    <Text>You are a prison guard who secretly detains suspects.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleSelectedDesc_5</id>
    <Text>You are an eagle-eyed observer, stealthly camping outside houses to gain information</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleSelectedDesc_6</id>
    <Text>You are the leader of the town.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleSelectedDesc_7</id>
    <Text>You are a secret psychic who talks with the dead.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleSelectedDesc_8</id>
    <Text>You are a powerful mystic who will give one person a second chance at life.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleSelectedDesc_9</id>
    <Text>You are the law enforcer of the town forced into hiding from threat of murder.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleSelectedDesc_10</id>
    <Text>You are a stealthy eavesdropper who listens in on secret conversations.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleSelectedDesc_11</id>
    <Text>Your job is to transport people without asking any questions.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleSelectedDesc_12</id>
    <Text>You will do whatever it takes to eliminate the Vampires.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleSelectedDesc_13</id>
    <Text>You are a paranoid war hero who will shoot anyone who visits him.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleSelectedDesc_14</id>
    <Text>You are a militant cop who takes the law into your own hands.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleSelectedDesc_15</id>
    <Text>You are an eavesdropper who uses information to keep people quiet.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleSelectedDesc_16</id>
    <Text>You are a corrupted investigator who gathers information for the Mafia.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleSelectedDesc_17</id>
    <Text>You are a beautiful dancer working for organized crime.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleSelectedDesc_18</id>
    <Text>You are a master of disguise who pretends to be other people.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleSelectedDesc_19</id>
    <Text>You are a crooked lawyer that replaces documents.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleSelectedDesc_20</id>
    <Text>You are a skilled counterfeiter who manipulates information.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleSelectedDesc_21</id>
    <Text>You are the leader of organized crime.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleSelectedDesc_22</id>
    <Text>You are a sanitation expert working for organized crime.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleSelectedDesc_23</id>
    <Text>You are a member of organized crime, trying to work your way to the top.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleSelectedDesc_24</id>
    <Text>You are a trauma patient that does not remember who you were.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleSelectedDesc_25</id>
    <Text>You are a pyromaniac that wants to burn everyone.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleSelectedDesc_26</id>
    <Text>You are an obsessed lyncher who will stop at nothing to execute your target.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleSelectedDesc_27</id>
    <Text>You are a crazed lunatic whose life goal is to be publicly executed.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleSelectedDesc_28</id>
    <Text>You are a psychotic criminal who wants everyone to die.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleSelectedDesc_29</id>
    <Text>You are a neutral character who just wants to live.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleSelectedDesc_30</id>
    <Text>You are among the undead who want to turn others at night.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleSelectedDesc_31</id>
    <Text>You are a normal citizen who transforms during the full moon.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleSelectedDesc_32</id>
    <Text>You are a voodoo master who can control other peoples actions.</Text>
  </Entry>
     
     
      <Entry>
        <id>MaximizeTooltip</id>
    <Text>Maximize</Text>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
    <Size>11</Size>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>MinimizeTooltip</id>
    <Text>Minimize</Text>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
    <Size>11</Size>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>Me</id>
    <Text>Me</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>HeaderTextTypeName</id>
    <Text>Type the name you wish to use. 
Example: John Smith
NOTE: If you don't hit submit, you will get a random name!</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>Blurb1</id>
    <Text>Type the name you wish to use.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>Blurb2</id>
    <Text>Example: John Smith</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>Blurb3</id>
    <Text>NOTE: If you don't hit submit</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>Blurb4</id>
    <Text>you will get a random name!</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>NameSubmit</id>
    <Text>Submit</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>NameSubmitPlaceholder</id>
    <Text>Player Name</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>ChatSubmit</id>
    <Text>Submit</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>ChatChooseName</id>
    <Text>You must choose a name before you can talk.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>ChatBlocked</id>
    <Text>You cannot chat right now.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>GraveyardList</id>
    <Text>Graveyard</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleList</id>
    <Text>Role List</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>JailTooltip</id>
    <Text>Jail</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>SeanceTooltip</id>
    <Text>Seance</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RevealTooltip</id>
    <Text>Reveal</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>NightNumber</id>
    <Text>Night</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>DayNumber</id>
    <Text>Day</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>YouWereJailed</id>
    <Text>You were hauled off to jail!</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>YouJailedSomeone</id>
    <Text>You dragged your target off to jail!</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>JailorCantKillAgain</id>
    <Text>You have slain a town member so you can't kill again.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>MediumIsTalkingToYou</id>
    <Text>A medium is talking to you!</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>YouAreTalkingToTheLiving</id>
    <Text>You have opened a communication with the living!</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>FellowMafiaWasJailed</id>
    <Text>was hauled off to jail</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>VampCanBiteTonight</id>
    <Text>You may bite a new victim tonight.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>VampCantBiteTonight</id>
    <Text>You must wait a day to bite a new victim.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>BodyguardNight</id>
    <Text>You have %number% bulletproof vest left</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>BodyguardNight2</id>
    <Text>You have %number% bulletproof vests left</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>DoctorNight</id>
    <Text>You have %number% self heal left.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>DoctorNight2</id>
    <Text>You have %number% self heals left.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>JailorMustWait</id>
    <Text>You must wait a day before executing.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>JailorNight</id>
    <Text>You have %number% execution left.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>JailorNight2</id>
    <Text>You have %number% executions left.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RetributionistNight</id>
    <Text>You have %number% resurrection left.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RetributionistNight2</id>
    <Text>You have %number% resurrections left.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>VeteranNight</id>
    <Text>You have %number% alert left.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>VeteranNight2</id>
    <Text>You have %number% alerts left.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>VigilanteMustWait</id>
    <Text>You decide to wait a day before using your gun.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>VigilanteNight</id>
    <Text>You have %number% bullet left</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>VigilanteNight2</id>
    <Text>You have %number% bullets left</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>DisguiserNight</id>
    <Text>You have %number% disguise left.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>DisguiserNight2</id>
    <Text>You have %number% disguises left.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>ForgerNight</id>
    <Text>You have %number% forgery left.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>ForgerNight2</id>
    <Text>You have %number% forgeries left.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>JanitorNight</id>
    <Text>You have %number% cleaning left.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>JanitorNight2</id>
    <Text>You have %number% cleanings left.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>SurvivorNight</id>
    <Text>You have %number% bulletproof vest left.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>SurvivorNight2</id>
    <Text>You have %number% bulletproof vests left.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>MediumDay</id>
    <Text>You have %number% seance left.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>MediumDay2</id>
    <Text>You have %number% seances left.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>Night</id>
    <Text>Night</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>Day</id>
    <Text>Day</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>Discussion</id>
    <Text>Discussion</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>Voting</id>
    <Text>Voting</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>Judgement</id>
    <Text>Judgement</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>SelectName</id>
    <Text>Select Name</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleSelection</id>
    <Text>Role Selection</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>Defense</id>
    <Text>Defense</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>Town Wins</id>
    <Text>Town Wins</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>Mafia Wins</id>
    <Text>Mafia Wins</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>Serial Killer Wins</id>
    <Text>Serial Killer Wins</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>Arsonist Wins</id>
    <Text>Arsonist Wins</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>Witch Wins</id>
    <Text>Witch Wins</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>Amnesiac Wins</id>
    <Text>Amnesiac Wins</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>Executioner Wins</id>
    <Text>Executioner Wins</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>Survivor Wins</id>
    <Text>Survivor Wins</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>Neutrals Win</id>
    <Text>Neutrals Win</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>Jester Wins</id>
    <Text>Jester Wins</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>Werewolf Wins</id>
    <Text>Werewolf Wins</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>Vampire Wins</id>
    <Text>Vampire Wins</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>VigilanteKilledTown</id>
    <Text>You have put away your gun for killing a town member.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>WhoDiedPrefixHe</id>
    <Text>He</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>WhoDiedPrefixShe</id>
    <Text>She</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>TrialWillBegin</id>
    <Text>Todays public vote and trial will now begin.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>VotesAreNeeded</id>
    <Text> votes are needed to send someone to trial.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>TownPutThemOnTrial</id>
    <Text>The Town has decided to put %name% on trial.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>TownMayVoteOnThem</id>
    <Text>The Town may now vote on the fate of %name%.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>TownDecidedToLynchThem</id>
    <Text>The Town has decided to lynch %name% by a vote of %x% to %y%</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>TownDecidedToLynchThem1</id>
    <Text>The Town has decided to lynch </Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>TownDecidedToLynchThem2</id>
    <Text> by a vote of </Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>TownDecidedToLynchThem3</id>
    <Text> to </Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>TownDecidedToPardonThem</id>
    <Text>The Town has decided to pardon %name% by a vote of %x% to %y%</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>TownDecidedToPardonThem1</id>
    <Text>The Town has decided to pardon </Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>TownDecidedToPardonThem2</id>
    <Text> by a vote of </Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>TownDecidedToPardonThem3</id>
    <Text> to </Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>TheyVisitedYourTarget</id>
    <Text>%name% visited your target last night!</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>UserJoinedTown</id>
    <Text> has joined the Town.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>UserJoinedGame</id>
    <Text> has joined the game.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>UserVoted</id>
    <Text> has voted against </Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>UserCanceledVote</id>
    <Text> has canceled their vote.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>UserChangedVote</id>
    <Text> has changed their vote to </Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>Vote</id>
    <Text>Vote</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>YouHaveDied</id>
    <Text>You have died!</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>WasBroughtBackToLife</id>
    <Text>%name% was brought back to life!</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>HasBeenResurrected</id>
    <Text>%name% has been resurrected!</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AmnesiacRememberedRole</id>
    <Text>An Amnesiac has remembered that they were a </Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>YouWereResurrected</id>
    <Text>You have been resurrected by a Retributionist!</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>JudgementHasVoted</id>
    <Text> has voted.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>JudgementChangedVote</id>
    <Text>has changed their vote.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>JudgementCancelled</id>
    <Text>has canceled their vote.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>JudgementVoted</id>
    <Text> voted </Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>JudgementVotedGuilty</id>
    <Text>guilty.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>JudgementVotedInnocent</id>
    <Text>innocent.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>JudgementAbstained</id>
    <Text>abstained.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>TrialsRemainingPlural</id>
    <Text>There are %number% possible trials remaining today.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>TrialsRemainingSingle</id>
    <Text>There is 1 possible trial remaining today.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>NoTrialsRemaining</id>
    <Text>There are no trials remaining today.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>ExecutionerCompletedGoal</id>
    <Text>You have successfully gotten your target lynched!</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>JesterCompletedGoal</id>
    <Text>You have successfully gotten yourself lynched!</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>MayorRevealed</id>
    <Text>has revealed themself as the Mayor!</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>DisguiserStoleYourIdentity</id>
    <Text>A disguiser stole your identity!</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>DisguiserChangedIdentity</id>
    <Text>You have successfully disguised yourself!</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>VotesNeeded</id>
    <Text>votes are needed to send someone to trial.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>DoYouHaveLastWords</id>
    <Text>Do you have any last words?</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>LastWords</id>
    <Text>Last Words</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>SoundOff</id>
    <Text>Sound Off</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>SoundOn</id>
    <Text>Sound On</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>Report</id>
    <Text>Report</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>MusicOff</id>
    <Text>Music Off</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>MusicOn</id>
    <Text>Music On</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>LeaveGame</id>
    <Text>Leave Game</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>LeaveGameQ</id>
    <Text>Leave Game?</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>LastWill</id>
    <Text>Last Will</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>ForgedWill</id>
    <Text>Forged Will</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>DeathNote</id>
    <Text>DeathNote</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AddNote</id>
    <Text>Add note...</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>SaveAndClose</id>
    <Text>Save&Close</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>Fullscreen</id>
    <Text>Fullscreen</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>ChatLog</id>
    <Text>Chat Log</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>Close</id>
    <Text>Close</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>GoToTop</id>
    <Text>Go to Top</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>GoToBottom</id>
    <Text>Scroll to Bottom</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>HasLeftTheGame</id>
    <Text> has left the game.</Text>
  </Entry>
     
      <!--Annotation> Generic texts used to build strings </Annotation-->
     
      <Entry>
        <id>Tonight</id>
    <Text>tonight.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>YouChangedMind</id>
    <Text>You have changed your mind.</Text>
  </Entry>
     
      <!--Annotation> Used to build Amnesiac strings </Annotation-->
     
      <Entry>
        <id>AmnesiacTargeting1</id>
    <Text>You think that you were like</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>AmnesiacTargeting2</id>
    <Text>You instead think that you were like</Text>
  </Entry>
     
      <!--Annotation> Used to build Arsonist strings </Annotation-->
     
      <Entry>
        <id>ArsonistDousing1</id>
    <Text>You have decided to douse</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>ArsonistDousing2</id>
    <Text>You instead decide to douse</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>ArsonistIgniting1</id>
    <Text>You have decided to ignite your doused targets.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>ArsonistIgniting2</id>
    <Text>You instead decide to ignite your doused targets.</Text>
  </Entry>
     
      <!--Annotation> Used to build Blackmailer strings </Annotation-->
     
      <Entry>
        <id>BlackmailerTargeting1</id>
    <Text>You have decided to blackmail</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>BlackmailerTargeting2</id>
    <Text>You instead decide to blackmail</Text>
  </Entry>
     
      <!--Annotation> Used to build Bodyguard strings </Annotation-->
     
      <Entry>
        <id>BodyguardTargeting1</id>
    <Text>You have decided to guard</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>BodyguardTargeting2</id>
    <Text>You instead decide to guard</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>BodyguardPutOnVest1</id>
    <Text>You have decided to put on your bulletproof vest tonight.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>BodyguardPutOnVest2</id>
    <Text>You instead decide to put on your bulletproof vest tonight.</Text>
  </Entry>
     
      <!--Annotation> Used to build Consigliere strings </Annotation-->
     
      <Entry>
        <id>ConsigliereTargeting1</id>
    <Text>You have decided to investigate</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>ConsigliereTargeting2</id>
    <Text>You instead decide to investigate</Text>
  </Entry>
     
      <!--Annotation> Used to build Consort strings </Annotation-->
     
      <Entry>
        <id>ConsortTargeting1</id>
    <Text>You have decided to distract</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>ConsortTargeting2</id>
    <Text>You instead decide to distract</Text>
  </Entry>
     
      <!--Annotation> Used to build Disguiser strings </Annotation-->
     
      <Entry>
        <id>DisguiserTargeting1</id>
    <Text>You have decided to disguise as</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>DisguiserTargeting2</id>
    <Text>You instead decide to disguise as</Text>
  </Entry>
     
      <!--Annotation> Used to build Doctor strings </Annotation-->
     
      <Entry>
        <id>DoctorTargeting1</id>
    <Text>You have decided to heal</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>DoctorTargeting2</id>
    <Text>You instead decide to heal</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>DoctorHealThyself1</id>
    <Text>You have decided to heal yourself tonight.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>DoctorHealThyself2</id>
    <Text>You instead decide to heal yourself tonight.</Text>
  </Entry>
     
      <!--Annotation> Used to build Escort strings </Annotation-->
     
      <Entry>
        <id>EscortTargeting1</id>
    <Text>You have decided to distract</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>EscortTargeting2</id>
    <Text>You instead decide to distract</Text>
  </Entry>
     
      <!--Annotation> Used to build Forger strings </Annotation-->
     
      <Entry>
        <id>ForgerTargeting1</id>
    <Text>You have decided to forge</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>ForgerTargeting2</id>
    <Text>You instead decide to forge</Text>
  </Entry>
     
      <!--Annotation> Used to build Framer strings </Annotation-->
     
      <Entry>
        <id>FramerTargeting1</id>
    <Text>You have decided to frame</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>FramerTargeting2</id>
    <Text>You instead decide to frame</Text>
  </Entry>
     
      <!--Annotation> Used to build Godfather strings </Annotation-->
     
      <Entry>
        <id>GodfatherTargeting1</id>
    <Text>You have decided to kill</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>GodfatherTargeting2</id>
    <Text>You instead decide to kill</Text>
  </Entry>
     
      <!--Annotation> Used to build Investigator strings </Annotation-->
     
      <Entry>
        <id>InvestigatorTargeting1</id>
    <Text>You have decided to investigate</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>InvestigatorTargeting2</id>
    <Text>You instead decide to investigate</Text>
  </Entry>
     
      <!--Annotation> Used to build Jailor strings </Annotation-->
     
      <Entry>
        <id>JailorTargeting1</id>
    <Text>You have decided to jail</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>JailorTargeting2</id>
    <Text>You instead decide to jail</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>JailorExecuting</id>
    <Text>You have decided to execute</Text>
  </Entry>
     
      <!--Annotation> Used to build Janitor strings </Annotation-->
     
      <Entry>
        <id>JanitorTargeting1</id>
    <Text>You have decided to clean</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>JanitorTargeting2</id>
    <Text>You instead decide to clean</Text>
  </Entry>
     
      <!--Annotation> Used to build Jester strings </Annotation-->
     
      <Entry>
        <id>JesterTargeting1</id>
    <Text>You have decided to haunt</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>JesterTargeting2</id>
    <Text>You instead decide to haunt</Text>
  </Entry>
     
      <!--Annotation> Used to build Lookout strings </Annotation-->
     
      <Entry>
        <id>LookoutTargeting1</id>
    <Text>You have decided to watch</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>LookoutTargeting2</id>
    <Text>You instead decide to watch</Text>
  </Entry>
     
      <!--Annotation> Used to build Mafioso strings </Annotation-->
     
      <Entry>
        <id>MafiosoTargeting1</id>
    <Text>You have decided to kill</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>MafiosoTargeting2</id>
    <Text>You instead decide to kill</Text>
  </Entry>
     
      <!--Annotation> Used to build Medium strings </Annotation-->
     
      <Entry>
        <id>MediumTargeting1</id>
    <Text>You have decided to speak with</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>MediumTargeting2</id>
    <Text>You instead decide to speak with</Text>
  </Entry>
     
      <!--Annotation> Used to build Retributionist strings </Annotation-->
     
      <Entry>
        <id>RetributionistTargeting1</id>
    <Text>You have decided to resurrect</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RetributionistTargeting2</id>
    <Text>You instead decide to resurrect</Text>
  </Entry>
     
      <!--Annotation> Used to build Serial Killer strings </Annotation-->
     
      <Entry>
        <id>SerialKillerTargeting1</id>
    <Text>You have decided to kill</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>SerialKillerTargeting2</id>
    <Text>You instead decide to kill</Text>
  </Entry>
     
      <!--Annotation> Used to build Sheriff strings </Annotation-->
     
      <Entry>
        <id>SheriffTargeting1</id>
    <Text>You have decided to interrogate</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>SheriffTargeting2</id>
    <Text>You instead decide to interrogate</Text>
  </Entry>
     
      <!--Annotation> Used to build Survivor strings </Annotation-->
     
      <Entry>
        <id>SurvivorPutOnVest</id>
    <Text>You have decided to put on a bulletproof vest tonight.</Text>
  </Entry>
     
      <!--Annotation> Used to build Transporter strings </Annotation-->
     
      <Entry>
        <id>TransporterTargeting1</id>
    <Text>You have decided to transport</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>TransporterTargeting2</id>
    <Text>You instead decide to transport</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>TransporterYourself1</id>
    <Text>You have decided to transport yourself tonight.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>TransporterYourself2</id>
    <Text>You instead decide to transport yourself tonight.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>TransporterCannotTransportSame</id>
    <Text>You cannot transport someone with themselves. Please make another selection.</Text>
  </Entry>
     
      <!--Annotation> Used to build Vampire strings </Annotation-->
     
      <Entry>
        <id>VampireTargeting1</id>
    <Text>You have decided to bite</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>VampireTargeting2</id>
    <Text>You instead decide to bite</Text>
  </Entry>
     
      <!--Annotation> Used to build Vampire Hunter strings </Annotation-->
     
      <Entry>
        <id>VampireHunterTargeting1</id>
    <Text>You have decided to check</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>VampireHunterTargeting2</id>
    <Text>You instead decide to check</Text>
  </Entry>
     
      <!--Annotation> Used to build Veteran strings </Annotation-->
     
      <Entry>
        <id>VeteranAlert</id>
    <Text>You have decided to go on alert tonight.</Text>
  </Entry>
     
      <!--Annotation> Used to build Vigilante strings </Annotation-->
     
      <Entry>
        <id>VigilanteTargeting1</id>
    <Text>You have decided to shoot</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>VigilanteTargeting2</id>
    <Text>You instead decide to shoot</Text>
  </Entry>
     
      <!--Annotation> Used to build Werewolf strings </Annotation-->
     
      <Entry>
        <id>WerewolfTargeting1</id>
    <Text>You have decided to go on a rampage at</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>WerewolfTargeting2</id>
    <Text>You instead decide to go on a rampage at</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>WerewolfHouseTonight</id>
    <Text>'s house tonight.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>WerewolfStayHome1</id>
    <Text>You have decided to stay home tonight.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>WerewolfStayHome2</id>
    <Text>You instead decided to stay home tonight.</Text>
  </Entry>
     
      <!--Annotation> Used to build Witch strings </Annotation-->
     
      <Entry>
        <id>WitchTargeting1</id>
    <Text>You have decided to control</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>WitchTargeting2</id>
    <Text>You instead decide to control</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>WitchTargeting3</id>
    <Text>You have decided to make your victim target</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>WitchTargeting4</id>
    <Text>You instead decide to make your victim target</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>WitchTargetYourself1</id>
    <Text>You have decided to make your victim target yourself tonight.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>WitchTargetYourself2</id>
    <Text>You instead decide to make your victim target yourself tonight.</Text>
  </Entry>
     
     
      <!--Annotation> Used to build Mafia strings </Annotation-->
     
      <Entry>
        <id>MafiaTargeting1</id>
    <Text>has</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>MafiaTargeting2</id>
    <Text>has changed their mind.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>MafiaTargeting3</id>
    <Text>has instead</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>MafiaTargetingTonight</id>
    <Text>tonight.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>MafiaTargetingBlackmailer</id>
    <Text>decided to blackmail</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>MafiaTargetingConsigliere</id>
    <Text>decided to investigate</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>MafiaTargetingConsort</id>
    <Text>decided to distract</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>MafiaTargetingDisguiser</id>
    <Text>decided to disguise as</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>MafiaTargetingForger</id>
    <Text>decided to forge</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>MafiaTargetingFramer</id>
    <Text>decided to frame</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>MafiaTargetingGodfather</id>
    <Text>decided to kill</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>MafiaTargetingJanitor</id>
    <Text>decided to clean</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>MafiaTargetingMafioso</id>
    <Text>voted to kill</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>VampireTargetting</id>
    <Text>voted to bite</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>MafiaTargetingDefault</id>
    <Text>target</Text>
  </Entry>
     
      <!--Annotation> Who died and how </Annotation-->
     
      <Entry>
        <id>WhoDiedReason1_1</id>
    <Text>was also executed by the %role%.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>WhoDiedReason1_2</id>
    <Text>was executed by the %role%.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>WhoDiedReason2_1</id>
    <Text>was also shot by a %role%.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>WhoDiedReason2_2</id>
    <Text>was shot by a %role%.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>WhoDiedReason3_1</id>
    <Text>was also killed by a member of the %role%.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>WhoDiedReason3_2</id>
    <Text>was killed by a member of the %role%.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>WhoDiedReason4_1</id>
    <Text>was also incinerated by an %role%.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>WhoDiedReason4_2</id>
    <Text>was incinerated by an %role%.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>WhoDiedReason5_1</id>
    <Text>was also stabbed by a %role%.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>WhoDiedReason5_2</id>
    <Text>was stabbed by a %role%.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>WhoDiedReason6_1</id>
    <Text>apparently committed suicide.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>WhoDiedReason6_2</id>
    <Text>apparently committed suicide.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>WhoDiedReason7_1</id>
    <Text>also died from guilt over lynching the %role%.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>WhoDiedReason7_2</id>
    <Text>died from guilt over lynching the %role%.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>WhoDiedReason8_1</id>
    <Text>also died guarding someone.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>WhoDiedReason8_2</id>
    <Text>died guarding someone.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>WhoDiedReason9_1</id>
    <Text>was also killed by a %role%.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>WhoDiedReason9_2</id>
    <Text>was killed by a %role%.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>WhoDiedReason10_1</id>
    <Text>was also killed by a %role%.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>WhoDiedReason10_2</id>
    <Text>was killed by a %role%.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>WhoDiedReason11_1</id>
    <Text>also died from guilt.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>WhoDiedReason11_2</id>
    <Text>died from guilt.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>WhoDiedReason12_1</id>
    <Text>was also mauled by a %role%.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>WhoDiedReason12_2</id>
    <Text>was mauled by a %role%.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>WhoDiedReason13_1</id>
    <Text>was also staked by a %role%.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>WhoDiedReason13_2</id>
    <Text>was staked by a %role%.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>WhoDiedReason14_1</id>
    <Text>was also bitten by a %role%.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>WhoDiedReason14_2</id>
    <Text>was bitten by a %role%.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>DeadFluff0</id>
    <Text>was killed last night.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>DeadFluff1Pre</id>
    <Text>We found</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>DeadFluff1</id>
    <Text>dead in their home last night.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>DeadFluff2</id>
    <Text>was brutally murdered last night.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>DeadFluff3</id>
    <Text>was slaughtered last night.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>DiedLastNight</id>
    <Text>died last night.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleWas</id>
    <Text>'s role was </Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>JanitorKnowsRole</id>
    <Text>You secretly know that your targets role was </Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>JanitorKnowsWill1</id>
    <Text>You secretly know your targets last will.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>JanitorKnowsWill2</id>
    <Text>Click your targets name in the Graveyard to view their will.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>SomeoneHasWonDraw</id>
    <Text>The game has ended in a draw.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>SomeoneHasWonSingular</id>
    <Text>has won.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>SomeoneHasWonPlural</id>
    <Text>have won.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>PromotedToGodfather</id>
    <Text>You were promoted to the Godfather!</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>PromotedToMafioso</id>
    <Text>You were promoted to a Mafioso!</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>ExecutionerConvertedToJester</id>
    <Text>Your target died. You have become a Jester!</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>InvalidNameMessage1</id>
    <Text>That name is too similar to another player's name.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>InvalidNameMessage2</id>
    <Text>Names may not contain profanity.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>StartNightTransition1</id>
    <Text>The first night will now begin.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>StartNightTransition2</id>
    <Text>It is too late to continue voting.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>StartNightTransition3</id>
    <Text>Night falls on the Town of Salem.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>LynchUserMayGodHaveMercy</id>
    <Text>May God have mercy on your soul</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>StartDefenseP1</id>
    <Text>, you are on trial for conspiracy against the town.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>StartDefenseP2</id>
    <Text>What is your defense?</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>NotifyUsersOfPrivateMessage</id>
    <Text>is whispering to</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>PrivateMessageFrom</id>
    <Text>From</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>PrivateMessageTo</id>
    <Text>To</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>BlackmailedMessagingDisallowed</id>
    <Text>You cannot chat or whisper while blackmailed.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>SpyNightAbilityMessage</id>
    <Text>A member of the mafia visited</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>OneDayBeforeStalemate</id>
    <Text>If no one dies by tomorrow the game will end in a draw.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>VampirePromotion</id>
    <Text>You were bitten by a Vampire!</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>VampireHunterPromoted1</id>
    <Text>All of the Vampires are gone. You are now a Vigilante!</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>VampireHunterPromoted2</id>
    <Text>You only have 1 bullet left.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>VampireVisitedMessage</id>
    <Text>The Vampires visited </Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>VampireVisitedMessage2</id>
    <Text>The Vampires visited %name% last night.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>TransporterNotification</id>
    <Text>%name1% was transported with %name2% last night.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>DoNotSpam</id>
    <Text>Please do not spam the chat.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>CannotIgnoreSelf</id>
    <Text>You cannot ignore yourself, that would be weird.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>HasBeenIgnored</id>
    <Text> has been ignored.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>HasBeenUnignored</id>
    <Text> has been unignored.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>SuppliedUserNotFound</id>
    <Text>Supplied user not found.</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>SystemMessage</id>
    <Text>System:</Text>
  </Entry>
     
      <!--Annotation>LastWill/DeathNotes </Annotation-->
     
      <Entry>
        <id>FoundWill</id>
    <Text>We found a will next to their body.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>FoundNoWill</id>
    <Text>We could not find a last will.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>FoundDeathNote</id>
    <Text>We found a death note next to their body.</Text>
  </Entry>
     
     
     
      <!--Annotation>Role Cards</Annotation-->
     
      <Entry>
        <id>VictoryConditionTitle</id>
    <Text>Victory Conditions</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>VictoryConditionWinWith</id>
    <Text>You win with</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>VictoryConditionWinWithThe</id>
    <Text>You win with the</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>VictoryConditionMustKill</id>
    <Text>You must kill</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>VictoryConditionMustKillThe</id>
    <Text>You must kill the</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>VictoryConditionSpareOthers</id>
    <Text>You may spare anyone else.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>VictoryConditionChooseRole</id>
    <Text>You must choose a role.</Text>
  </Entry>
     
     
      <Entry>
        <id>RoleCardVictoryConditionsButton</id>
    <Text>Victory Conditions</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardAbilities</id>
    <Text>Abilities</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardAttributes</id>
    <Text>Attributes</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardAbility</id>
    <Text>Ability</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardAttribute</id>
    <Text>Attribute</Text>
  </Entry>
     
      <!--For backwards compatibility to AS3 code base-->
      <Entry>
        <id>RoleCardAlignement</id>
    <Text>Alignment</Text>
    <Color>0xFFE303</Color>
    <Size>11</Size>
  </Entry>
      <!--end-->
      <Entry>
        <id>RoleCardAlignment</id>
    <Text>Alignment</Text>
    <Color>0xFFE303</Color>
    <Size>11</Size>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardTown</id>
    <Text>Town</Text>
    <Color>0x7FFF00</Color>
    <Size>20</Size>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardMafia</id>
    <Text>Mafia</Text>
    <Color>0xDD0000</Color>
    <Size>20</Size>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardNeutral</id>
    <Text>Neutral</Text>
    <Color>0xCCCCCC</Color>
    <Size>20</Size>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardProtective</id>
    <Text>Protective</Text>
    <Color>0x42C0FB</Color>
    <Size>20</Size>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardSupport</id>
    <Text>Support</Text>
    <Color>0x42C0FB</Color>
    <Size>20</Size>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardInvestigative</id>
    <Text>Investigative</Text>
    <Color>0x42C0FB</Color>
    <Size>20</Size>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardKilling</id>
    <Text>Killing</Text>
    <Color>0x42C0FB</Color>
    <Size>20</Size>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardDeception</id>
    <Text>Deception</Text>
    <Color>0x42C0FB</Color>
    <Size>20</Size>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardBenign</id>
    <Text>Benign</Text>
    <Color>0x42C0FB</Color>
    <Size>20</Size>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardEvil</id>
    <Text>Evil</Text>
    <Color>0x42C0FB</Color>
    <Size>20</Size>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardChaos</id>
    <Text>Chaos</Text>
    <Color>0x42C0FB</Color>
    <Size>20</Size>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardGoal</id>
    <Text>Goal</Text>
    <Color>0xFFE303</Color>
    <Size>11</Size>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>RoleCardAbilityBodyguard</id>
    <Text>-Protect one person from death at night.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardAttributeBodyguard</id>
    <Text>-If your target is attacked both you and your attacker will die instead.
-If you successfully protect someone you can still be healed.
-Your counterattack ignores night immunity.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardGoalBodyguard</id>
    <Text>Lynch every criminal and evildoer.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardAlignmentBodyguard</id>
    <Text>Town</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardTypeBodyguard</id>
    <Text>Protective</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardTypeJailor</id>
    <Text>Killing</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>RoleCardAbilityDoctor</id>
    <Text>-Heal one person each night, preventing them from dying.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardAttributeDoctor</id>
    <Text>-You may only heal yourself once.
-You will know if your target is attacked.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardGoalDoctor</id>
    <Text>Lynch every criminal and evildoer.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardAlignmentDoctor</id>
    <Text>Town</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardTypeDoctor</id>
    <Text>Protective</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>RoleCardAbilityEscort</id>
    <Text>-Distract someone each night.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardAttributeEscort</id>
    <Text>-Distraction blocks your target from using their role's night ability.
-You are immune to role blocks.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardGoalEscort</id>
    <Text>Lynch every criminal and evildoer.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardAlignmentEscort</id>
    <Text>Town</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardTypeEscort</id>
    <Text>Support</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>RoleCardAbilityInvestigator</id>
    <Text>-Investigate one person each night for a clue to their role.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardAttributeInvestigator</id>
    <Text>-None.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardGoalInvestigator</id>
    <Text>Lynch every criminal and evildoer.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardAlignmentInvestigator</id>
    <Text>Town</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardTypeInvestigator</id>
    <Text>Investigative</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>RoleCardAbilityJailor</id>
    <Text>-You may choose one person during the day to jail for the night.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardAttributeJailor</id>
    <Text>-You may anonymously talk with your prisoner.
-You can choose to execute your prisoner.
-The jailed target can't perform their night ability.
-While jailed the prisoner is safe from all attacks.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardGoalJailor</id>
    <Text>Lynch every criminal and evildoer.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardAlignmentJailor</id>
    <Text>Town</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardSubAlignmenJailor</id>
    <Text>Killing</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>RoleCardAbilityLookout</id>
    <Text>-Watch one person at night to see who visits them.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardAttributeLookout</id>
    <Text>-None.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardGoalLookout</id>
    <Text>Lynch every criminal and evildoer.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardAlignmentLookout</id>
    <Text>Town</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardTypeLookout</id>
    <Text>Investigative</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>RoleCardAbilityMayor</id>
    <Text>-You may reveal yourself as the Mayor of the Town.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardAttributeMayor</id>
    <Text>-Once you have revealed yourself as Mayor your vote counts as 3 votes.
-You may not be healed once you have revealed yourself.
- Once revealed you can't whisper, or be whispered to.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardGoalMayor</id>
    <Text>Lynch every criminal and evildoer.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardAlignmentMayor</id>
    <Text>Town</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardTypeMayor</id>
    <Text>Support</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>RoleCardAbilityMedium</id>
    <Text>-When dead speak to a living person at night.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardAttributeMedium</id>
    <Text>-You will speak to the dead anonymously each night you are alive.
-You may only speak to a living person once.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardGoalMedium</id>
    <Text>Lynch every criminal and evildoer.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardAlignmentMedium</id>
    <Text>Town</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardTypeMedium</id>
    <Text>Support</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>RoleCardAbilityRetributionist</id>
    <Text>-You may revive a dead Town member.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardAttributeRetributionist</id>
    <Text>-You may only resurrect one person.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardGoalRetributionist</id>
    <Text>Lynch every criminal and evildoer.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardAlignmentRetributionist</id>
    <Text>Town</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardTypeRetributionist</id>
    <Text>Support</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>RoleCardAbilitySheriff</id>
    <Text>-Check one person each night for suspicious activity.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardAttributeSheriff</id>
    <Text>-You will know if your target is a member of the Mafia, except for the Godfather.
-You will know if your target is a Serial Killer.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardGoalSheriff</id>
    <Text>Lynch every criminal and evildoer.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardAlignmentSheriff</id>
    <Text>Town</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardTypeSheriff</id>
    <Text>Investigative</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>RoleCardAbilitySpy</id>
    <Text>-You can secretly listen to the Mafia at night.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardAttributeSpy</id>
    <Text>-You can hear private messages.
-You will know who the Mafia visit at night.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardGoalSpy</id>
    <Text>Lynch every criminal and evildoer.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardAlignmentSpy</id>
    <Text>Town</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardTypeSpy</id>
    <Text>Investigative</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>RoleCardAbilityTransporter</id>
    <Text>-Choose two people to transport at night.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardAttributeTransporter</id>
    <Text>-Transporting two people swaps all targets against them.
-You may transport yourself.
-Your targets will know they were transported.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardGoalTransporter</id>
    <Text>Lynch every criminal and evildoer.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardAlignmentTransporter</id>
    <Text>Town</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardTypeTransporter</id>
    <Text>Support</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>RoleCardAbilityVampireHunter</id>
    <Text>-Check for Vampires each night.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardAttributeVampireHunter</id>
    <Text>-If you find a Vampire you will stake them in the heart.
-If a Vampire visits you they will be staked.
-You can hear Vampires at night.
-If you kill all Vampires you will become a Vigilante.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardGoalVampireHunter</id>
    <Text>Lynch every criminal and evildoer.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardAlignmentVampireHunter</id>
    <Text>Town</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardTypeVampireHunter</id>
    <Text>Killing</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>RoleCardAbilityVeteran</id>
    <Text>-Decide if you will go on alert.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardAttributeVeteran</id>
    <Text>-While on alert you cannot be killed at night.
-If anyone visits you while you are on alert they will be shot.
-You can only go on alert 3 times.
-You are immune to role blocks.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardGoalVeteran</id>
    <Text>Lynch every criminal and evildoer.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardAlignmentVeteran</id>
    <Text>Town</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardTypeVeteran</id>
    <Text>Killing</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>RoleCardAbilityVigilante</id>
    <Text>-Choose to take justice into your own hands and shoot someone.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardAttributeVigilante</id>
    <Text>-If you shoot another Town member you will commit suicide over the guilt.
-You can only shoot your gun 3 times.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardGoalVigilante</id>
    <Text>Lynch every criminal and evildoer.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardAlignmentVigilante</id>
    <Text>Town</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardTypeVigilante</id>
    <Text>Killing</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>RoleCardAbilityBlackmailer</id>
    <Text>-Choose one person each night to blackmail.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardAttributeBlackmailer</id>
    <Text>-Blackmailed targets cannot talk during the day.
-You can hear private messages.
-If there are no kill capable Mafia roles left you will become a Mafioso.
-You can talk with the other Mafia at night.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardGoalBlackmailer</id>
    <Text>Kill anyone that will not submit to the Mafia.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardAlignmentBlackmailer</id>
    <Text>Mafia</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardTypeBlackmailer</id>
    <Text>Support</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>RoleCardAbilityConsigliere</id>
    <Text>-Check one person for their exact role each night.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardAttributeConsigliere</id>
    <Text>-If there are no kill capable Mafia roles left you will become a Mafioso.
-You can talk with the other Mafia at night.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardGoalConsigliere</id>
    <Text>Kill anyone that will not submit to the Mafia.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardAlignmentConsigliere</id>
    <Text>Mafia</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardTypeConsigliere</id>
    <Text>Support</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>RoleCardAbilityConsort</id>
    <Text>-Distract someone each night.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardAttributeConsort</id>
    <Text>-Distraction blocks your target from using their role's night ability.
-If there are no kill capable Mafia roles left you will become a Mafioso.
-You can talk with the other Mafia at night.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardGoalConsort</id>
    <Text>Kill anyone that will not submit to the Mafia.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardAlignmentConsort</id>
    <Text>Mafia</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardTypeConsort</id>
    <Text>Support</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>RoleCardAbilityDisguiser</id>
    <Text>-Choose a target to disguise yourself as.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardAttributeDisguiser</id>
    <Text>-You will appear to be the role of your target to the Investigator.
-If you are killed you will appear to be the role of your target.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardGoalDisguiser</id>
    <Text>Kill anyone that will not submit to the Mafia.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardAlignmentDisguiser</id>
    <Text>Mafia</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardTypeDisguiser</id>
    <Text>Deception</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>RoleCardAbilityForger</id>
    <Text>-Choose a person and rewrite their last will at night.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardAttributeForger</id>
    <Text>-If your target dies their last will is replaced with your forgery.
-You may only perform 3 forgeries.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardGoalForger</id>
    <Text>Kill anyone that will not submit to the Mafia.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardAlignmentForger</id>
    <Text>Mafia</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardTypeForger</id>
    <Text>Deception</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>RoleCardAbilityFramer</id>
    <Text>-Choose someone to frame at night.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardAttributeFramer</id>
    <Text>-If your target is investigated they will appear to be a member of the Mafia.
-If there are no kill capable Mafia roles left you will become a Mafioso.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardGoalFramer</id>
    <Text>Kill anyone that will not submit to the Mafia.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardAlignmentFramer</id>
    <Text>Mafia</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardTypeFramer</id>
    <Text>Deception</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>RoleCardAbilityGodfather</id>
    <Text>-Kill someone each night.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardAttributeGodfather</id>
    <Text>-You can't be killed at night.
-If there is a Mafioso he will attack the target instead of you.
-You will appear to be a Town member to the Sheriff.
-You can talk with the other Mafia at night.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardGoalGodfather</id>
    <Text>Kill anyone that will not submit to the Mafia.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardAlignmentGodfather</id>
    <Text>Mafia</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardTypeGodfather</id>
    <Text>Killing</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>RoleCardAbilityJanitor</id>
    <Text>-Choose a person to clean at night.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardAttributeJanitor</id>
    <Text>-If your target dies their role and last will won't be revealed to the Town.
-Only you will see the cleaned targets role and last will.
-You may only perform 3 cleanings.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardGoalJanitor</id>
    <Text>Kill anyone that will not submit to the Mafia.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardAlignmentJanitor</id>
    <Text>Mafia</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardTypeJanitor</id>
    <Text>Deception</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>RoleCardAbilityMafioso</id>
    <Text>-Carry out the Godfather's orders.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardAttributeMafioso</id>
    <Text>-You can kill if the Godfather doesn't give you orders.
-If the Godfather dies you will become the next Godfather.
-You can talk with the other Mafia at night.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardGoalMafioso</id>
    <Text>Kill anyone that will not submit to the Mafia.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardAlignmentMafioso</id>
    <Text>Mafia</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardTypeMafioso</id>
    <Text>Killing</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>RoleCardAbilityAmnesiac</id>
    <Text>-Remember who you were by selecting a graveyard role.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardAttributeAmnesiac</id>
    <Text>-When you choose a role it will be revealed to the Town.
-You can't choose a unique role.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardGoalAmnesiac</id>
    <Text>Remember who you were and complete that roles objectives.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardAlignmentAmnesiac</id>
    <Text>Neutral</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardTypeAmnesiac</id>
    <Text>Benign</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>RoleCardAbilityArsonist</id>
    <Text>-Douse someone in gasoline or ignite all doused targets</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardAttributeArsonist</id>
    <Text>-Targets will not know that they are doused in gasoline. -Death from fire can't be prevented by healing or night immunities. -Select yourself to ignite doused people. -Doused players will appear to the Investigator as Godfather, Bodyguard, or Arsonist.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardGoalArsonist</id>
    <Text>Live to see everyone burn.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardAlignmentArsonist</id>
    <Text>Neutral</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardTypeArsonist</id>
    <Text>Killing</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>RoleCardAbilityExecutioner</id>
    <Text>-Trick the Town into lynching your target.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardAttributeExecutioner</id>
    <Text>-Your target is %name%
-If your target is killed at night you will become a Jester.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardGoalExecutioner</id>
    <Text>Get your target lynched at any cost.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardAlignmentExecutioner</id>
    <Text>Neutral</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardTypeExecutioner</id>
    <Text>Evil</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>RoleCardAbilityJester</id>
    <Text>-Trick the Town into voting against you.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardAttributeJester</id>
    <Text>-If you are lynched you will kill one of your guilty voters the following night.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardGoalJester</id>
    <Text>Get yourself lynched by any means necessary.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardAlignmentJester</id>
    <Text>Neutral</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardTypeJester</id>
    <Text>Evil</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>RoleCardAbilitySerialKiller</id>
    <Text>-Kill someone each night.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardAttributeSerialKiller</id>
    <Text>-If you are role blocked you will attack the role blocker instead of your target.
-You cannot be killed at night.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardGoalSerialKiller</id>
    <Text>Kill everyone who would oppose you.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardAlignmentSerialKiller</id>
    <Text>Neutral</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardTypeSerialKiller</id>
    <Text>Killing</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>RoleCardAbilitySurvivor</id>
    <Text>-Put on a bulletproof vest at night, protecting you from attacks.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardAttributeSurvivor</id>
    <Text>-You can only use the bulletproof vest 4 times.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardGoalSurvivor</id>
    <Text>Live until the end of the game.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardAlignmentSurvivor</id>
    <Text>Neutral</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardTypeSurvivor</id>
    <Text>Benign</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>RoleCardAbilityVampire</id>
    <Text>-Convert others to Vampires at night.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardAttributeVampire</id>
    <Text>-Vampires vote at night to bite a target.
-The youngest Vampire will visit the target at night.
-You must wait 1 night between conversions.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardGoalVampire</id>
    <Text>Convert everyone who would oppose you.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardAlignmentVampire</id>
    <Text>Neutral</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardTypeVampire</id>
    <Text>Chaos</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>RoleCardAbilityWerewolf</id>
    <Text>-Transform into a Werewolf during the full moon.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardAttributeWerewolf</id>
    <Text>-As a Werewolf you cannot be killed at night.
-As a Werewolf you will attack your victim and anyone that visits them.
-Your attack goes through night immunity.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardGoalWerewolf</id>
    <Text>Kill everyone who would oppose you.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardAlignmentWerewolf</id>
    <Text>Neutral</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardTypeWerewolf</id>
    <Text>Killing</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>RoleCardAbilityWitch</id>
    <Text>-Control someone each night.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardAttributeWitch</id>
    <Text>-You can only control targetable actions such as detection and killing.
-You can force people to target themselves.
-Your victim will know they are being controlled.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardGoalWitch</id>
    <Text>Survive to see the Town lose the game.</Text>
    <Size>11</Size>
    <Color>0xFFFFFF</Color>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardAlignmentWitch</id>
    <Text>Neutral</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>RoleCardTypeWitch</id>
    <Text>Evil</Text>
  </Entry>
     
      <!--Annotation> Report </Annotation-->
     
      <Entry>
        <id>ReportReason0</id>
    <Text>Hate speech/Harassment</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>ReportReason1</id>
    <Text>Impersonating BMG Employee</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>ReportReason2</id>
    <Text>Cheating</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>ReportReason3</id>
    <Text>Inappropriate Username</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>ReportReason4</id>
    <Text>Gamethrowing</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>ReportReason5</id>
    <Text>Spamming</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>ReportReportedPlayer</id>
    <Text>Reported Player</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>ReportReason</id>
    <Text>Reason</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>ReportDetails</id>
    <Text>Details</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>ReportSubmit</id>
    <Text>Submit</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>ReportPlayerReportedAlready</id>
    <Text>You have already reported %player% this game.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>ReportFiledAgainstPlayer</id>
    <Text>A report has been filed for %player%.</Text>
  </Entry>
     
      <!--Annotation> Leaver Dialog </Annotation-->
     
      <Entry>
        <id>LeaveEarlyAllowed</id>
    <Text>Leave the game?

(You will not be awarded merit points if you leave early.)</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>LeaveEarlyNotAllowed</id>
    <Text>You can still help your team!

Are you sure you want to leave?

(You will not be awarded merit points and you may have to wait before you can join another game if you leave now.)</Text>
  </Entry>
     
     
      <!--Annotation>End Game Screen</Annotation-->
      <Entry>
        <id>Victory</id>
    <Text>Victory!</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>Defeat</id>
    <Text>Defeat!</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>TownPoints</id>
    <Text>Town Points</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>MeritPoints</id>
    <Text>Merit Points</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>Elo</id>
    <Text>Elo</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>Draw</id>
    <Text>Draw</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>Win</id>
    <Text>Win</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>Loss</id>
    <Text>Loss</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>NextBonusWinTime</id>
    <Text>Daily Win Bonus Available in:</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>ClosingEndGameLobby</id>
    <Text>Closing end game lobby now!</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>MinutesLeft</id>
    <Text> minutes left until lobby expires!</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>SecondsLeft</id>
    <Text> seconds left until lobby expires!</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>EndGameHasJoined</id>
    <Text> has joined.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>EndGameHasLeft</id>
    <Text> has left.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>ViewMoreInfo</id>
    <Text>View More Info</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>Roles</id>
    <Text>Roles</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>Names</id>
    <Text>Names</Text>
  </Entry>
     
      <!--Annotation>Misc messages</Annotation-->
      <Entry>
        <id>CR</id>
    <Text>
</Text>
      </Entry>
      <Entry>
        <id>DblCR</id>
    <Text>

</Text>
      </Entry>
      <Entry>
        <id>ExitSalem</id>
    <Text>Exit Town of Salem?</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>Youngest</id>
    <Text>Youngest</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>Error_RegEmailEmpty</id>
    <Text>Email was empty!

Please fill out the form completely.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>Error_RegEmailInvalid</id>
    <Text>Email is not a valid email!</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>Error_RegUsernameEmpty</id>
    <Text>Username was empty!

Please fill out the form completely.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>Error_RegUsernameLength</id>
    <Text>Username must be at least 3 characters long and no more than 20 characters!</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>Error_RegReferEmpty</id>
    <Text>Your friend's username is invalid.
It must be at least 3 characters long and no more than 20 characters, or it can be blank."</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>Error_RegPasswordEmpty</id>
    <Text>A Password field was empty!

Please fill out the form completely.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>Error_RegPasswordMismatch</id>
    <Text>Passwords do not match!</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>Error_RegPasswordInvalidChars</id>
    <Text>Password contains invalid characters!

Please do not use characters such as \' or \"</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>Error_RegPasswordLength</id>
    <Text>Password must be at least 6 characters long and no more than 32 characters!</Text>
  </Entry>
     
      <Entry>
        <id>TauntMenuMayTarget</id>
    <Text>You may target %name% with the following taunts:</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>TauntMenuOwnNoTaunts</id>
    <Text>You don't own any taunts with which to target %name%.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>TauntMenuSubheader1</id>
    <Text>(Character)</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>TauntMenuSubheader2</id>
    <Text>(Pet)</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>TauntMenuSubheader4</id>
    <Text>(House)</Text>
  </Entry>
   
     
      <!--Annotation> Taunt Results </Annotation-->
     
     
      <Entry>
        <id>TauntResultMessage1</id>
    <Text>You taunted your target.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>TauntResultMessage2</id>
    <Text>Taunt unknown.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>TauntResultMessage3</id>
    <Text>Your target is already taunted!</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>TauntResultMessage4</id>
    <Text>You taunted someone too recently.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>TauntResultMessage5</id>
    <Text>Your target is invalid.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>TauntResultMessage6</id>
    <Text>Taunt failed, phase is ending soon.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>TauntResultMessage7</id>
    <Text>You can't do that right now.</Text>
  </Entry>
           <Entry>
            <id>TauntTooltipReason1</id>
   <Text/>
      </Entry>
          <Entry>
            <id>TauntTooltipReason2</id>
        <Text>You don't own this taunt.</Text>
      </Entry>
          <Entry>
            <id>TauntTooltipReason3</id>
        <Text>Your target is already taunted.</Text>
      </Entry>
          <Entry>
            <id>TauntTooltipReason4</id>
        <Text>You taunted someone too recently. Please wait.</Text>
      </Entry>
          <Entry>
            <id>TauntTooltipReason5</id>
        <Text>This taunt can't be used on that target.</Text>
      </Entry>
          <Entry>
            <id>TauntTooltipReason6</id>
        <Text>The phase ending soon.</Text>
      </Entry>
          <Entry>
            <id>TauntTooltipReason7</id>
        <Text>You can't use that taunt right now.</Text>
      </Entry>
          <Entry>
            <id>TauntTooltipReason7_1</id>
        <Text>This taunt can only be used in the Discussion Phase.</Text>
      </Entry>
          <Entry>
            <id>TauntTooltipReason7_2</id>
        <Text>This taunt can only be used in the Night Phase.</Text>
      </Entry>
          <Entry>
            <id>TauntTooltipReason7_3</id>
        <Text>This taunt can only be used in the Discussion Phase or Night Phase.</Text
      </Entry>
     
     
      <!--Annotation> Tips </Annotation-->
     
      <Entry>
        <id>Tip0</id>
    <Text>Tip: Nice players win more games.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>Tip1</id>
    <Text>Tip: Jesters want to be hanged.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>Tip2</id>
    <Text>Tip: You can report players by using the red ! mark at the top of the screen.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>Tip3</id>
    <Text>Tip: Randomly lynching a player favors the evil roles.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>Tip4</id>
    <Text>Tip: The Arsonist can clean the gas off of themselves if they take no action at night.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>Tip5</id>
    <Text>Tip: Multiple Executioners can have the same target, but they can’t have the Jailor or Mayor as a target.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>Tip6</id>
    <Text>Tip: The Transporter can swap two players at night causing players that target one to target the other.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>Tip7</id>
    <Text>Tip: If the Godfather is roleblocked the Mafioso will kill the target the Mafioso selected, and vice versa.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>Tip8</id>
    <Text>Tip: An Escort/Consort will be killed if they roleblock a Serial Killer. This does not always mean the target they visited the night they died was the Serial Killer though.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>Tip9</id>
    <Text>Tip: If you would like to help get rid of toxic players be sure to check out the Trial System!</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>Tip10</id>
    <Text>Tip: A Survivor can be the difference between winning the game by one vote, or losing because your team didn’t have enough.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>Tip11</id>
    <Text>Tip: Type /w [name] [message] without the brackets[] to whisper a player. You can also use a player's position number instead of their name.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>Tip12</id>
    <Text>Tip: Scrolls don't guarantee that you get a role, but they increase your chances a large amount.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>Tip13</id>
    <Text>Tip: Scrolls only increase your chances of getting a role if that role is in the game.</Text>
  </Entry>
      <Entry>
        <id>Tip14</id>
    <Text>Tip: Scrolls do not work in Ranked games!</Text>
  </Entry>
    </Entries>